VANUPO-kyselyissä yhteisöpedagogit antavat nuorille tilaisuuden tulla kuulluksi

Luokkahuoneessa ihmisiä istuu pöytien äärellä ja kuuntelevat etualalla puhujaa.

OKM:n neuvotteleva virkamies Jaana Walldén vieraili Humakin Helsingin kampuksella ja johdatti vajaan viikon opiskelleet yhteisöpedagogi-opiskelijat suoraan nuorisopolitiikan konkretiaan, kehittämiseen ja nuorisotyön pariin. Tilaisuus välitettiin myös Humakin yhteisöpedagogin muille kampuksille.

Ministeriössä on valmisteilla seuraava VANUPO, valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma kaudelle 2020-2023. Sen taustamateriaalin keräämiseksi OKM on antanut Humakin yhteisöpedagogi-opiskelijoille merkittävän toimeksiannon. Lisäksi ainetoa on kerätty kyselyllä.

“Humakin opiskelijat toteuttavat nuorten kuulemisen ja toivomme saavamme palautettava myös kuulemisprosessin toteuttamisesta”, Walldén kertoo.

Noin 120 yhteisöpedagogi-opiskelijaa Jyväskylän, Kuopion, Nurmijärven ja Turun kampuksilta jalkautuu nuorten pariin erilaisissa ympäristöissä ympäri Suomea. Juuri Humakin valtakunnallisuus on Jaana Walldénin mukaan yksi syy toimeksiantoon. Myös aiemman nuorisolain yhteydessä Humakista saatiin kattavasti taustamateriaalia.

Nopealla aikataululla on tavoite kerätä yli 2000 nuoren ajatuksia, toiveita ja käsityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi. Opiskelijat koostavat yhdessä toimeksiantoa koordinoineen lehtori Sirpa Ali-Melkkilän kanssa haastatteluista esittelyversion opetus- ja kulttuuriministerille. Osa opiskelijoista myös esittelee aineiston ministerille ja OKM:n virkamiehille.

 

Nurmijärven kampuksen yhteisöpedagit, lehtori Sirpa Ali-Melkkilä (alarivi vas) ja Jaana Walldén (alarivi kesk.) Helsingin kampuksen edessä VANUPO-toimeksiannon jälkeen.

Nuorisopolitiikan sanoittaminen on osa nuorisotyötä

Nuorisopolitiikkaan kuuluvien asioiden kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa, valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa sekä hallituksen muissa strategioissa. Näiden aineistojen pariin opiskelijat pääsevat keskustellessaan nuorisopolittiikan kehittämisestä. Walldénin viesti oli, että isot otsikot sisältävät taakseen paljon erilaisia asioita.

“Opiskelijat pääsevät heti opintojensa alussa sanoittamaan nuorille nuorisopolitiikkaa ja kertomaan mistä hallitusohjelmassa, substanssi- ja toimialpolitiikassa on kyse.”

Opiskelijat lähtevät innolla kuuntelemaan nuorten näkemyksiä

Opiskelija Emmi Heinonen lähtee “hyvällä fiiliksellä” kuulemaan nuoria. Hänen mukaansa on helppoa saada kohdattua opiskelijakohtaisena tavoitteena olevat 20 nuorta.

“Odotan nuorilta rehellisiä näkökulmia asioista”.

Kuulemisten toimeksiannosta kerrottiin ensimmäisenä opiskelupäivänä. Emmi kertoi, että hänellä on jo mietittynä haastattelupaikat. Rudolf Steiner -koulu, Tyttöjen ja Poikien Talot sekä Helsingin Aikuislukio

 

Emmi Heinonen (vas.) ja Heidi Lampinen lähtevät innolla keskustelemaan nuorten kanssa.

Opiskelijoille alkuperin touko-kesäkuussa ideoitu kuulemistehtävä tuntui kiinnostavalta projektilta. Heti opintojen alkuu pääsee haastattelemaan nuoria ja monilla tuntui olevan selkeä käsitys paikoista, joihin he suuntaavat tekemään haastatteluja. VANUPO:n esittelytilaisuudessa Jaana Walldén ja Sirpa Ali-Melkkilä toivat myös esiin, että haastatteluille on tehty pohjaa ja niiden toteuttamisesta sekä opiskelijoiden osuudesta toteutukseen tullaan tiedottamaan laajasti nuorten parissa toimivia tahoja.

Opiskelija Heidi Lampinen kertoo, olevansa inspiroitununeella fiiliksellä. Hän toteaa, että VANUPO-toimeksianto “heitettiin” heille nopeasti heti opintojen alussa, mutta pitää nopeaa toteutusaikataulua hyvänä.

Heidi, kertoo, että asia esiteltiin heille maanantaina asia esiteltiin lyhyesti ja tänään kaikille sitten konkretisoitui  selkeämmin mistä oli kysymys.

“Olemme suunnitelleet jo tekevämme haastatteluja pienissä tiimeissä.”

Itä-helsinkiläinen Heidi kertoo, vaikkei vielä ole alan ammattilainen, on hän tutustunut Ohjaamoon, TE-toimintaan ja järjestöihin. Asuinalueella on tutuksi tullut myös globalisaatio ja miten tärkeää se on ottaa myös huomioon nuorisotyössä.

“Olen innostunut, että pääsen kuulemaan nuorten ääntä ja vaikuttamaan.”

Ministeriön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopolitiikkaan kuuluvien asioiden kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa, valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa sekä hallituksen muissa strategioissa ja toimeenpanosuunnitelmissa, kuten kärkihankkeissa.

Myös tulkkiopiskelijat osallistuvat tiedonkeruuseen

Humakin pääkaupunkiseudun kampuksen neljännen vuoden tulkkiopiskelijat keräävät nuorten kokemuksia VANUPO:n tueksi. He tulevat tekemään haastattelut samoilla materiaaleilla ja samanikäisille nuorille, kuin yhteisöpedagogit, mutta kohderyhmänä tulevat olemaan kuurot / kuulovammaiset nuoret.

Juttua päivitetty tulkkiopiskelijoiden osuudella 13.9.2019.