Mitä seikkailukasvatuksessa opiskellaan?

Seikkailukasvatuksen pääsivu Oppimisympäristöt
Students canoeing in rapids.
Seikkailukasvatuksen opiskelijat harjoittelevat melontatekniikkaa. Kuva: Chris Thompson.

Teoriasta käytäntöön

Seikkailukasvatuksen teoreettinen perusta laitetaan käytäntöön heti opintojen alusta saakka erilaisten seikkailullisten aktiviteettien ja retkien kautta kuten vaelluksen, melonnan, kesä- ja talvileirien ja sekä talviurheilun kautta. Kokemuksellisen oppimisen ja toimintalähtöisten prosessien kautta opiskelijat oppivat suunnittelemaan, organisoimaan, järjestämään ja arvioimaan turvallisia seikkailukasvatuksellisia aktiviteetteja eri kohderyhmillä moninaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat uusia taitoja erityisesti keskittyen pedagogisiin, johtajuus, sosiaalisiin, ympäristöllisiin, teknisiin ja turvallisuustaitoihin. Yhteisöpedagogiopinnoissa myös hyvinvointivaltion, ehkäisevän työn, tasa-arvon, moninaisuuden ja yrittäjyyden opit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jokaiselle.

Opintojen rakenne

Teorian ja käytännön vuorovaikutus on opintojen keskiössä. Opiskelijoiden tiedot ja taidot kehittyvät käytännön kokemuksen tukemana teoriapohjaisesta oppimisesta kohti analyyttisempaa ja tutkivampaa tietotaitoa.

Opinnot ovat päätoimisia päiväopintoja. Kesälukukaudet kuuluvat opintoihin. Harjoitteluja tulee suorittaa vähintään 30 opintopisteen verran joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelijoiden henkilökohtainen opinto- ja työhistoria otetaan huomioon henkilökohtaisia opintosuunnitelmia laatiessa. Aiemmasta kokemuksesta voi saada tutkinnon osia tai opintojaksoja hyväksi luettua.

Opinnot kattavat 210 opintopistettä.

Sivulla esitelty tutkintonimike ja tutkinnon kesto.
Klikkaa kuvasta Opintopolun hakemussivulle!

Seuraavat keskeiset sisällöt kuuluvat tutkintoon:

Common studies 75 ECTS

 • Study skills and digital competencies 5 ECTS
 • Career planning 5 ECTS
 • Interaction skills 10 ECTS
 • Future makers 20 ECTS (Project and economics 5 ECTS, Enterpreneurship in the changing world 5 ECTS, Innovation 5 ECTS, Networks and development 5 ECTS)
 • Socially and culturally sustainable world (10 ECTS): Ecosocial education and accessibility 5 ECTS and Towards sustainable world 5 ECTS
 • Research-based workplace development 25 ECTS, including Bachelor’s thesis 15 ECTS
 • Social studies 30 ECTS

Basic studies in Communicty Education 40 ECTS

 • Fields of community Education 20 ECTS including Community Educators’ professional competencies 10 ECTS and Practical training 1 10 ECTS
 • Community competencies and pedagogical skills 20 ECTS including Collaborative pedagogy, Instruction and activity-based methods, Strenghtening social engagement and acengcy in society, promoting human rights and diversity

Language Studies for Community Educators 10 ECTS

 • English, Swedish and Finnish

Specialization studies in Adventure Education 65 ECTS

 • Outdoor skills in adventure education 10 ECTS
 • Adventure education methods 5 ECTS
 • Applying outdoor skills and adventure education methods 10 ECTS
 • Experiential learning 5 ECTS
 • Leadership in adventure education 5 ECTS
 • Applications of leadership in adventure education 5 ECTS
 • Adventure education processes 5 ECTS
 • Practical training 20 ECTS includes Applying pedagogical skills in adventure education 10 ECTS and Developing adventure education programming 10 ECTS

Lisätietoja koulutuksen uuudessa opintosuunnitelmassa: Curriculum, effective from Autumn semester 2023.

Lopputyö/opinnäytetyö

Opintojen lopputyösi (opinnäytetyö) on työelämälähtöinen kehitysprojekti. Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa kyvykkyytensä kehittää työelämää käytännön keinoin. Lopputyön voi laatia yksin tai ryhmässä. Lopullinen työ voi olla esimerkiksi tuote tai tapahtuma.

Millaista opiskelu on käytännössä?

Yhteisöpedagogiopintosi keskittyvät seikkailukasvatukseen. Opiskelet niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Opinnoissa vahvasti suositellaan osallistumista monipäiväisille retkille, joilla majoittuminen tapahtuu teltoissa tai muissa erämatkailuun sopivissa olosuhteissa. Opiskelupäivät kampuksella alkavat yleensä n. klo 9.15 ja päättyvät viimeistään klo 16.00. Retkipäivät voivat kestää pidempään. Harjoittelujaksojen aikana harjoittelupaikka määrittää päivien aikataulut.

Ensimmäisen vuoden aikana n. kolmasosa opinnoista koostuu oppitunneista/aktiviteeteista/käytännön taitojen harjoittelusta, toinen kolmasosa projektityöskentelystä/itsenäisestä opiskelusta/ryhmätöistä ja viimeinen kolmasosa harjoittelujaksoista (työelämälähtöisestä käytännön oppimisesta). Voit tutustua seikkailukasvatuksen opetussuunnitelmaan etukäteen täältä. 

Opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta voi lukea Humakin Adventure and Outdoor Education blogista. 

Välineet ja vaatetus

Humak tarjoaa opiskelijoilleen kaikki opiskelulle välttämättömät seikkailukasvatukselliset välineet kuten teltat, retkikeittimet, melontavälineet, köydet ja turvavaljaat. Vaatetukseltaan opiskelijoiden olisi hyvä valmistautua liikkumiseen jokaisen vuodenajan mukaan.

Lisätietoa vaatetuksesta ja muusta välineistöstä saat uuden opiskelijan tervetulokirjeessä. Jokainen uusi opiskelija saa listan, jonka avulla valmistautua opintoihinsa. Listattuna on esimerkkejä ulkovaatteista ja muista välineistä, joita tarvitaan aktiivisissa ja ulkoiluun painottuvissa opinnoissa.

Opetushenkilöstö


Eeva Mäkelä
Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Hiihto opas, hiihto-ohjaaja, lumivyöry asiantuntija, kiipeily ohjaaja, melonta opas, NOLS ohjastaja.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa, ammatillisuus seikkailukasvatuksessa, yleiset opinnot.
Kiinnostuksenkohteet: Hiihto, kiipeily, melonta, maastopyöräily.
Mietteitä: “I enjoy sharing my knowledge of the outdoors and providing learning opportunities for my students. Nature is an amazing learning environment.”

 


Kai Lehtonen

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, melonta opas ja ohjastaja, kesä- ja talvivaellus ohjastaja, lumivyöry asiantuntija.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa, ammatillisuus seikkailukasvatuksessa.
Kiinnostuksenkohteet: Talviurheilu, melonta, maastopyöräily, kiipeily.
Mietteitä: “Nature has always been my biggest motivator and educator. Whatever I do or plan as an adventure educator, the effect of my outdoor lessons tend to duplicate due to the unpredictability of nature.”


Jussi Muittari

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Liikuntatieteiden maisteri, IFMGA hiihto ja vuoristo-opas, hiihto-ohjaaja.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa, yleiset opinnot.
Kiinnostuksenkohteet: New school -laskettelu, kiipeily, maastopyöräily.
Mietteitä: “In Adventure Education, I enjoy the combination of physical, mental and social challenges. I frequently put myself into those challenging situations and I love to coach my students to face and win their challenges.”

 


Sini Lahti

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Humanististen tieteiden maisteri, luonto- ja eräopas, hiihto-ohjaaja, lumivyöry asiantuntija, melonta opas.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa.
Kiinnostuksenkohteet: Hiihto, melonta, maastopyöräily, kiipeily.
Mietteitä: “I love to share my passion for the outdoors and I am always happy to see the great learning moments and the development of the students.”

 


Tero Lämsä

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, Tradenomi
Vastuualueet: Yhteiskunnallinen osaaminen, pedagogiset taidot yhteisöpedagogiassa ja seikkailukasvatuksessa
Kiinnostuksenkohteet: Luonto, ulkoilu, melonta, aidot oppimisympäristöt
Mietteitä: “My favourite element is water, whether gliding quietly on a lake with a kayak or surfing a perfect wave by the Atlantic Ocean. My passion for the outdoors and adventure education is strongly connected to the environmental challenges of our time and protecting our nature. Adventure education is a powerful method for personal growth and strengthening social skills but it also has a wider significance connected to our entire society.”


Jussi Hynninen

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Liikuntatieteiden maisteri, ISIA hiihto-ohjaaja ja kouluttaja, lumivyöry asiantuntija, melonta opas
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa
Kiinnostuksenkohteet: New school -laskettelu, vuoristot, maastopyöräily, ulkoilu
Mietteitä: “Skiing is my passion for sure. Through all kinds of skiing I’ve learned to enjoy nature and to share my passion and knowledge of the outdoors.”

 


Anita Saaranen-Kauppinen 

Yliopettaja, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden tohtori
Vastuualueet: Kehittämistoiminnan opinnot, opinnäytetyöt
Kiinnostuksenkohteet: Yhteiskuntatieteet, tutkimus, ulkoilu, new school -laskettelu, maastopyöräily
Mietteitä: “In my opinion, curiosity is critical to learning, creativity and innovations. Questioning is a mental adventure in itself, including possibilities and risks. I enjoy encouraging students to ask questions – and to seek answers, too.”

 

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut
+358 29 451 9300, hakijapalvelut(at)humak.fi