Mitä seikkailukasvatuksessa opiskellaan?

Seikkailukasvatuksen pääsivu Oppimisympäristöt
Students canoeing in rapids.
Seikkailukasvatuksen opiskelijat harjoittelevat melontatekniikkaa. Kuva: Chris Thompson.

Teoriasta käytäntöön

Seikkailukasvatuksen teoreettinen perusta laitetaan käytäntöön heti opintojen alusta saakka erilaisten seikkailullisten aktiviteettien ja retkien kautta kuten vaelluksen, melonnan, kesä- ja talvileirien ja sekä talviurheilun kautta. Kokemuksellisen oppimisen ja toimintalähtöisten prosessien kautta opiskelijat oppivat suunnittelemaan, organisoimaan, järjestämään ja arvioimaan turvallisia seikkailukasvatuksellisia aktiviteetteja eri kohderyhmillä moninaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat uusia taitoja erityisesti keskittyen pedagogisiin, johtajuus, sosiaalisiin, ympäristöllisiin, teknisiin ja turvallisuustaitoihin. Yhteisöpedagogiopinnoissa myös hyvinvointivaltion, ehkäisevän työn, tasa-arvon, moninaisuuden ja yrittäjyyden opit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jokaiselle.

Opintojen rakenne

Teorian ja käytännön vuorovaikutus on opintojen keskiössä. Opiskelijoiden tiedot ja taidot kehittyvät käytännön kokemuksen tukemana teoriapohjaisesta oppimisesta kohti analyyttisempaa ja tutkivampaa tietotaitoa.

Opinnot ovat päätoimisia päiväopintoja. Kesälukukaudet kuuluvat opintoihin. Harjoitteluja tulee suorittaa vähintään 30 opintopisteen verran joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelijoiden henkilökohtainen opinto- ja työhistoria otetaan huomioon henkilökohtaisia opintosuunnitelmia laatiessa. Aiemmasta kokemuksesta voi saada tutkinnon osia tai opintojaksoja hyväksi luettua.

Opinnot kattavat 210 opintopistettä.

Seuraavat keskeiset sisällöt kuuluvat tutkintoon:

General studies 10 op (yleiset opinnot)
Professional studies 125 op (ammatilliset opinnot)

  • Professional language studies 15 op (ammatilliset kieliopinnot)
  • Introduction to community education 10 op (yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet)
  • Pedagogical skills in adventure education 40 op (pedagoginen osaaminen seikkailukasvatuksessa)
  • Technical skills in adventure education 30 op (lajitekninen osaaminen seikkailukasvatuksessa)
  • Social studies 30 ECTS (yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen)

Advanced professional studies 30 ECTS (ammatillisesti syventävät opinnot)
Professionalism in adventure education: (seikkailukasvattajan kehittyvä asiantuntijuus)

  • Network and partnership development 15 ECTS (verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen)
  • Adventure educational programming 15 ECTS (seikkailukasvatuksellisen toiminnan kehittäminen)

Studies in applied research and development(kehittämistoiminnan opinnot), opinnäytetyö kuuluu tähän opintokokonaisuuteen 30 op
Optional studies 15 ECTS (vapaasti valittavat opinnot)

Lue lisää opintojen rakenteesta yhteisöpedagogikoulutuksen opetussuunnitelmasta 2018-2024.

Lopputyö/opinnäytetyö

Opintojen lopputyösi (opinnäytetyö) on työelämälähtöinen kehitysprojekti. Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa kyvykkyytensä kehittää työelämää käytännön keinoin. Lopputyön voi laatia yksin tai ryhmässä. Lopullinen työ voi olla esimerkiksi tuote tai tapahtuma.

Millaista opiskelu on käytännössä?

Yhteisöpedagogiopintosi keskittyvät seikkailukasvatukseen. Opiskelet niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Opinnoissa vahvasti suositellaan osallistumista monipäiväisille retkille, joilla majoittuminen tapahtuu teltoissa tai muissa erämatkailuun sopivissa olosuhteissa. Opiskelupäivät kampuksella alkavat yleensä n. klo 9.15 ja päättyvät viimeistään klo 16.00. Retkipäivät voivat kestää pidempään. Harjoittelujaksojen aikana harjoittelupaikka määrittää päivien aikataulut.

Ensimmäisen vuoden aikana n. kolmasosa opinnoista koostuu oppitunneista/aktiviteeteista/käytännön taitojen harjoittelusta, toinen kolmasosa projektityöskentelystä/itsenäisestä opiskelusta/ryhmätöistä ja viimeinen kolmasosa harjoittelujaksoista (työelämälähtöisestä käytännön oppimisesta). Voit tutustua seikkailukasvatuksen opetussuunnitelmaan etukäteen täältä. 

Opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta voi lukea Humakin Adventure and Outdoor Education blogista. 

Välineet ja vaatetus

Humak tarjoaa opiskelijoilleen kaikki opiskelulle välttämättömät seikkailukasvatukselliset välineet kuten teltat, retkikeittimet, melontavälineet, köydet ja turvavaljaat. Vaatetukseltaan opiskelijoiden olisi hyvä valmistautua liikkumiseen jokaisen vuodenajan mukaan.

Lisätietoa vaatetuksesta ja muusta välineistöstä saat uuden opiskelijan tervetulokirjeessä. Jokainen uusi opiskelija saa listan, jonka avulla valmistautua opintoihinsa. Listattuna on esimerkkejä ulkovaatteista ja muista välineistä, joita tarvitaan aktiivisissa ja ulkoiluun painottuvissa opinnoissa.

Opetushenkilöstö


Eeva Mäkelä
Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Hiihto opas, hiihto-ohjaaja, lumivyöry asiantuntija, kiipeily ohjaaja, melonta opas, NOLS ohjastaja.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa, ammatillisuus seikkailukasvatuksessa, yleiset opinnot.
Kiinnostuksenkohteet: Hiihto, kiipeily, melonta, maastopyöräily.
Mietteitä: “I enjoy sharing my knowledge of the outdoors and providing learning opportunities for my students. Nature is an amazing learning environment.”

 


Kai Lehtonen

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, melonta opas ja ohjastaja, kesä- ja talvivaellus ohjastaja, lumivyöry asiantuntija.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa, ammatillisuus seikkailukasvatuksessa.
Kiinnostuksenkohteet: Talviurheilu, melonta, maastopyöräily, kiipeily.
Mietteitä: “Nature has always been my biggest motivator and educator. Whatever I do or plan as an adventure educator, the effect of my outdoor lessons tend to duplicate due to the unpredictability of nature.”


Jussi Muittari

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Liikuntatieteiden maisteri, IFMGA hiihto ja vuoristo-opas, hiihto-ohjaaja.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa, yleiset opinnot.
Kiinnostuksenkohteet: New school -laskettelu, kiipeily, maastopyöräily.
Mietteitä: “In Adventure Education, I enjoy the combination of physical, mental and social challenges. I frequently put myself into those challenging situations and I love to coach my students to face and win their challenges.”

 


Sini Lahti

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Humanististen tieteiden maisteri, luonto- ja eräopas, hiihto-ohjaaja, lumivyöry asiantuntija, melonta opas.
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa.
Kiinnostuksenkohteet: Hiihto, melonta, maastopyöräily, kiipeily.
Mietteitä: “I love to share my passion for the outdoors and I am always happy to see the great learning moments and the development of the students.”

 


Tero Lämsä

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri, Tradenomi
Vastuualueet: Yhteiskunnallinen osaaminen, pedagogiset taidot yhteisöpedagogiassa ja seikkailukasvatuksessa
Kiinnostuksenkohteet: Luonto, ulkoilu, melonta, aidot oppimisympäristöt
Mietteitä: “My favourite element is water, whether gliding quietly on a lake with a kayak or surfing a perfect wave by the Atlantic Ocean. My passion for the outdoors and adventure education is strongly connected to the environmental challenges of our time and protecting our nature. Adventure education is a powerful method for personal growth and strengthening social skills but it also has a wider significance connected to our entire society.”


Jussi Hynninen

Lehtori, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Liikuntatieteiden maisteri, ISIA hiihto-ohjaaja ja kouluttaja, lumivyöry asiantuntija, melonta opas
Vastuualueet: Pedagogiset ja lajitekniset taidot seikkailukasvatuksessa
Kiinnostuksenkohteet: New school -laskettelu, vuoristot, maastopyöräily, ulkoilu
Mietteitä: “Skiing is my passion for sure. Through all kinds of skiing I’ve learned to enjoy nature and to share my passion and knowledge of the outdoors.”

 


Anita Saaranen-Kauppinen 

Yliopettaja, Adventure and Outdoor Education
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden tohtori
Vastuualueet: Kehittämistoiminnan opinnot, opinnäytetyöt
Kiinnostuksenkohteet: Yhteiskuntatieteet, tutkimus, ulkoilu, new school -laskettelu, maastopyöräily
Mietteitä: “In my opinion, curiosity is critical to learning, creativity and innovations. Questioning is a mental adventure in itself, including possibilities and risks. I enjoy encouraging students to ask questions – and to seek answers, too.”

 

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut
+358 29 451 9300, hakijapalvelut(at)humak.fi