Poikien sukupuolisensitiivinen kohtaaminen

Yhteiskunnassamme oli kadoksissa keskikokoisen kaupungin verran nuoria vielä vuonna 2010. Yhtä syrjäytynyttä nuorta naista kohden kadoksissa oli kaksi nuorta miestä. (Myrskylä 2012.)  Samansuuntainen kehitys on havaittu jatkuvan parhaassa työiässä (25–54-vuotiaat) olevien miesten keskuudessa, joita oli vuonna 2015 ”kadoksissa” arviolta 78 657 henkilöä. Kadonneista työmiehistä suurin osa (50 470 henkilöä) kuuluu ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” eli he eivät työskentele tai opiskele, eivätkä he hae töitä tai ole työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi eläkkeellä. Kadonneista työmiehistä toisen osan (28 187 henkilöä) paluuta työmarkkinoille ei voi pitää todennäköisenä johtuen pitkittyneestä työttömyydestä, alhaisesta koulutuksesta ja vähäisestä työhistoriasta. (Pyykkönen, Myrskylä, Haavisto, Hiilamo & Nord 2017.)

Syrjäytymisvaarassa olevat pojat tarvitsevat tukea. Tukea tulisi tuoda jo varhaiskasvatukseen. Koulunkäyntiin liittyviä ongelmia voitaisiin ehkäistä lisäämällä sosiaali-, nuoriso- ja perhetyön osaamista sekä kohdentamalla tukea nuoren lisäksi koko perheeseen. (Pyykkönen, Myrskylä, Haavisto, Hiilamo & Nord 2017.)

Sata nuorisotyön osaajaa pääsi Keski-Suomen nuorisotyöpäivillä Laukaassa (10–11.10.2019) Helsingin yliopiston lehtori, lapsi- ja nuorisotutkija Harry Lunabban johdattelemana pohtimaan poikien ja nuorten miesten kohtaamista. Lunabba luennoi aiheesta ”Mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys?  Neljä teesiä poikien paremmasta kohtaamisesta”.

Tässä blogissa tarkastelen poikien kohtaamista Miesten vuoro -hankkeen kehittäjä-lehtorina. Miesten vuoro -hankkeessa toteutetaan nuorten miesten kanssa ryhmälähtöisiä kulttuuri- ja taidesisältöisiä toimintoja. Sukupuolisensitiivinen kohtaaminen on hankkeen ytimessä.

 

Kuvassa mies kävelemässä junarataa pitkin. Kuvituskuva.

Paremman kohtaamisen teesit

Lunabban ensimmäinen kohtaamisen teesi on ” Todellisuus on monimuotoinen”. Pojat ovat monimuotoisia maskuliineja. Monimuotoinen todellisuus on yksinkertaisen tai tietynlaisen todellisuuden vastakohta. Olisi hienoa, jos pojat nostettaisiin uutisoinnissa esiin positiivisesti esim. ” Pisa-tutkimusten mukaan suurin osa pojista pärjää koulussa yhtä hyvin kuin tytötkin”. Tutkimuksesta saatetaan nostaa esiin tuloksia, jotka erotetaan kokonaisuudesta. Kokonaisuudesta irrotetut tulokset saattavat välittää todellisuudesta kapean, ellei jopa vääristyneen kuvan.  Tuloksista puolestaan saatetaan tehdä tästä johtuen vääriä päätelmiä, kuten ”koulu ei sovi pojille”. Kohtaamisessa tulee siis välttää kategorista yleistämistä ja sukupuolittunutta tendenssiä. (Lunabba 2019.)

Kohtaamisen toisessa teesissä Lunabba toteaa: ”Sosiaaliset rakenteet ovat olemassa”.  Kohtaamisen sensitiivisyyteen vaikuttavat olemassa olevat sosiaaliset rakenteet. Sosiaaliset rakenteet tulee tunnistaa ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat kohtaamiseen. Sosiaalisten rakenteiden tunnistamisessa tulee pohtia, mikä on mahdollista ja sallittua, mikä on kiellettyä tai epäsopivaa sekä pyrkiä huomioimaan miten sosiaaliset rakenteet muuttuvat aikojen saatossa. Ajan ilmiöistä esimerkkinä Lunabba nosti esiin mediahuomiota saaneen kirjoja lukevan jääkiekkoilijan. (Lunabba 2019.)

Lunabban kolmas kohtaamisen teesi on ”Yksilöt ovat kompetentteja toimijoita”. Nuoren kohtaamisessa on tärkeää mahdollistaa tilaisuuksia, joissa nuorilta kysytään vakavasti tunteista. Nuoret ovat itse oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, joilla on osaamista asioista. Heitä tulee kuulla. (Lunabba 2019.)

Kohtaamisen viimeinen eli neljäs teesi on ”Sensitiivisyys on tunteiden tunnistamista ja tiedostamista”. Koulumaailmassa saatetaan ajatella, että poikia huomioidaan enemmän kuin tyttöjä, mutta missä tunnetilassa tai tunneilmastossa huomiointi tapahtuu? Lunabban mukaan koulumaailmassa poikia ei usein oteta vakavasti. Koulumaailmaan mahtuu poikia, jotka herättävät kielteisiä tunteita tai poikia, jotka eivät herätä lainkaan tunteita. Lunabba kiteyttää, että ”maailmassa on liian paljon miehiä, joihin ei investoida tunteita”. (Lunabba 2019.)

 

Kohtaamisen kulmakivet

Saavutettaisiinko toinen toisemme paremmin kohtaamalla maailma, jossa kukaan yhteisössä ei vain katoaisi? Lunabban esittämät kohtaamisen kulmakivet ovat sen verran yleiset, että ne toimivat kaikkien ihmisten kohtaamiseen.

Sensitiivisen kohtaamisen kulmakivet:

  • Näe ilmeistä syvemmälle
  • Ole ymmärtäväinen
  • Osoita kunnioitusta
  • Tiedosta kohtaamisen tunneilmapiiri
    (Lunabba 2019.).

Kohtaamisiin!

 

Lähteet

Lunabba, Harri 10.10.2019. Mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys?  Neljä teesiä poikien paremmasta kohtaamisesta. Keski-Suomen nuorisotyöpäivät, Peurunka, Laukaa.

Myrskylä, Pekka 2012. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? EVA Analyysi 19/2012. Viitattu 14.11.2019. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2012/02/Syrjaytyminen.pdf

Pyykkönen, Jussi & Myrskylä, Pekka & Haavisto, Ilkka & Hiilamo, Heikki & Nord, Ulla 2017. Kadonneet työmiehet. Helsinki: Eva analyysi 54. Viitattu 15.11.2019. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2017/02/no_54.pdf

 

  • Kirjoittaja: Virpi Ruuska, sosionomi (ylempi AMK), kehittäjä-lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 14.1.2020