Delfoilla tulevaisuuteen

Lataa PDF

Teksti: Delfoilla tulevaisuuteen.

Merja Kylmäkoski & Päivi Rainò (toim.)
Delfoilla tulevaisuuteen

Ennakoinnilla pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksia ja polkuja, joita myöten näihin tulevaisuuksiin on mahdollista päästä. Siinä otetaan aktiivisesti vastuu tulevasta kehityskulkujen pas­siivisen seuraamisen sijaan. Ennakointi antaa organisaatiolle mahdollisuuden valita oman tulevaisuutensa ja päättää tavat, joilla sitä tavoitellaan. Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään.

Julkaisu käsittelee E-Delfoi-menetelmän käyttöä tulevaisuuksien ennakointityössä. Siinä avataan Delfoita tulevaisuudentutkimuksen menetelmänä ja esitellään käytännön esimerkkejä eDelphi-järjestelmällä toteutetuista E-Delfoi-paneeleista. Julkaisussa kuvataan menetelmän mahdollisuuksien lisäksi avoimesti sen opetukseen ja käyttöön liittyviä haasteita. Menetelmää tarkastellaan opetuksen, ennakointityön tilaajan, Delfoi-paneelin managerin ja opiskelijan näkökulmista. Julkaisu sisältää lyhyen sanaston, jossa on avattu menetelmän keskeisimmät käsitteet.

Julkaisu on tarkoitettu ammattikorkeakoulun oppikirjaksi E-Delfoi-menetelmän opiskelun yhteyteen, mutta se soveltuu kaikille menetelmästä kiinnostuneille. Oppikirja perustuu Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metodix Oy:n pitkäaikaiseen opetusyhteistyöhön.

Voit lukea Delfoilla tulevaisuuteen -julkaisun tästä.


ISBN 978-952-456-397-0
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 120.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki
Taitto: Emilia Reponen

Julkaisu pitää sisällään seuraavat artikkelit: 

Merja Kylmäkoski: Ennakointia oppimassa

Merja Kylmäkoski: E-Delfoi-ennakointi ohjattuna oppimisprosessina

Hannu Linturi & Antti Kauppi: Miten tutkimme tulevaisuuksia Delfoi-menetelmällä?

Mira Roine & Päivi Rainò: Tilaajan näkökulma E-Delfoi-tutkimukseen: Löytöretkeilijöinä järjestötulevaisuuksien maailmassa

Annika Bäck: Delfoi-paneelin luominen 

Teppo Eskelinen: Paneelin kokoaminen: tapaus vaihtoehtotaloudet

Toni Stubin: Delfoi-manageri ohjaa tutkimusta kuin elokuvaa

Anni-Reetta Sorrel: Delfoi-menetelmällä uutta suuntaa etsivän nuorisotyön johtamiseen

Essi Helin: Tiedon muuttuminen ymmärrykseksi

Hannu Linturi & Antti Kauppi: Delfoi-sanastoa