Humakin bLogikirja 2

Lataa PDF

Mikko Äärynen (toim.)

Humakin bLogikirja 2


Blogitekstien kautta hankkeissa tehdyt havainnot ja niissä tuotettu uusi tieto on avoimesti kaikkien saatavilla heti tuoreeltaan. Hankkeiden tulosten taustalla on lukemattomia kohtaamisia, kokeiluja, hulluja ideoita ja yhdessä uurastettuja lukemattomia työtunteja. Virallisissa hankeraporteissa nämä jäävät usein näkymättömiin. Tämän julkaisun teksteissä vilkaistaan hanketoiminnan arkeen ja esiin pääsevät niin tekijät kuin kohderyhmätkin.

Humakin bLogikirja 2 kokoaa yhteen hankkeissa kirjoitettuja blogikirjoituksia tehden Humakin koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa näkyväksi. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain kymmeniä erillisrahoitteisia hankkeita, joilla ammattikorkeakoulu tuottaa uutta osaamista yhteiskunnan käyttöön.

Lue julkaisu täältä: Mikko Äärynen (toim.) Humakin bLogikirja 2


ISBN 978-952-456-356-7
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 95.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019