Kampuksella digittää – Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä

Lataa PDF

Julkaisu sisältää poimintoja ammattikorkeakoulun verkko-oppimisen kehittämisestä eri näkökulmista. Teos koostuu Humanistisen ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kirjoittamista artikkeleista, joissa kuvataan opettajien kokemuksia verkko-opetuksesta ja -tutkinnoista sekä erilaisista uusista digitaalisuutta hyödyntävistä kokeiluista.

Julkaisun artikkeleissa käsitellään mm.

  • Humakin pedagogisen mallin mukaisen valmennuspedagogiikan toteutumista verkko-opinnoissa
  • yhteisöllisyyden rakentamista verkkotutkinnoissa
  • opiskelijoiden kokemuksia reaaliaikaisista webinaareista
  • informaatiolukutaidon opetuksen kehittämistä
  • käänteisen kehittämisen menetelmän käyttämistä pedagogisessa kehittämisessä sekä
  • verkko-oppimisen muotoilua.

Teos on itsenäinen jatko-osa vuonna 2016 Humanistisen ammattikorkeakoulun kustantamalle Kohti digikampusta -julkaisulle. Keväällä 2019 Humakilla on takanaan ensimmäisen lukuvuoden kokemukset verkkotutkinnosta. Julkaisun artikkeleista käy ilmi, että kokemukset ovat rohkaisevia, mutta niistä paljastuu myös se, miten paljon kehittämistyötä on vielä edessä.

Päivi Timonen, Hilla Mäkelä & Sanna Lukkarinen (toim.)
Kampuksella digittää
Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä

ISBN 978-952-456-338-3 (painettu)
ISBN 978-952-456-337-6 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)