Matkailupalveluita muotoilemassa

Lataa PDF

Periskooppi-hankkeen tuottamassa julkaisussa kuvataan, miten palvelumuotoilun menetelmiä on sovellettu Etelä-Karjalassa pienyrittäjän työkaluna matkailutuotteiden yhteiskehittämisessä.

Periskooppi – Luovien alojen ja matkailun verkosto –hankkeen tarkoituksena oli synnyttää luovien alojen sekä matkailun osaamisverkosto Etelä-Karjalaan yhteisen tuotekehityksen tueksi. Periskooppia toteuttivat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitti Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Toiminnan pääpaino on ollut hankkeen järjestämisessä koulutuksissa, joita on järjestetty hankeaikana keväästä 2011 syksyyn 2012 saakka.