Onnistumme yhdessä – Auditointi Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittämisen tukena

Lataa PDF

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti Humanistisen ammattikorkeakoulun auditoinnin vuonna 2018 ja antoi korkeakoulullemme laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 18.6.2018 alkaen. Näin ollen Humakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Auditoinnissa auditointiryhmä nostaa esiin korkeakoulun hyviä käytänteitä ja antaa korkeakoululle kehittämissuosituksia. Tämä julkaisu on toimitettu tukemaan meitä kehittämistoimintamme suuntaamisessa ja luomaan pohjaa jatkuvalle kehittymiselle. Tämän julkaisun artikkelit pohjautuvat Humakin auditointikohteisiin ja niissä pohditaan auditoinnin keskeisiä tuloksia sekä kuvataan suunnitteilla ja meneillään olevia kehittämistoimenpitetä. Artikkelien kirjoittajiksi ovat valikoituneet korkeakouluyhteisömme laadusta vastaavat henkilöt ja Humakin opiskelijakunta HUMAKOn jäsenet.

 

Tiina Miettinen & Titta Pohjanmäki (toim.)
ONNISTUMME YHDESSÄ
Auditointi Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittämisen tukena

ISBN 978-952-456-314-7 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 66.