Tavoittaako taide?

Lataa PDF

Teos kuvaa kuudentoista hankkeen kokemusten kautta sitä, miten taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää yhteisöjen aktivointityössä, lähiöiden kehittämisessä, hyvinvointia tukevassa työssä sekä aluesuunnittelussa. Se myös avaa ammattitaiteilijoiden moninaisia työnkuvia näissä tehtävissä ja valottaa toiminnan merkityksiä niin taiteilijoiden, kuntien kuin yleisöjenkin näkökulmista.

Teoksessa pohditaan lisäksi, miten osallistavaa taide- ja kulttuuritoimintaa voitaisiin juurruttaa osaksi kuntien ja muiden toimijoiden rakenteita. Keskeisenä näkökulmana tässä on monialaisuus ja siihen liittyvä sektori-, hallintokunta- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö.

Haluatko lukea julkaisun painettuna?

Voit tilata Minna Haution toimittaman julkaisun printtiversiota maksutta niin kauan kuin painosta riittää osoitteesta: minna.hautio@humak.fi.

Minna Hautio (toim.) TAVOITTAAKO TAIDE? Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilijasekä lähiöhankkeista.
Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 25

ISBN 978-952-456-249-2 (painettu), ISBN 978-952-456-250-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)