Työelämän muutostrendit 2022 (Koostaneet Sikke Leinikki ja Anu Suoranta)

Lataa PDF

Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot -opintojaksolla koostettiin toisen kerran työelämän muutoksia työyhteisökehittäjien näkökulmista tarkasteleva artikkeliteos. Artikkelien teon kautta opiskelijat tutustutetaan yleisölle suunnattuun asiantuntijakirjoittamiseen ja julkaisun tekemiseen. Rosoisuudessaan teos on aikalaiskertomus syksyn 2022 työelämää puhuttavista teemoista. 

Työelämän muutostrendit 2022 -teoksen suurin anti on kuitenkin se, että lukija pääsee tutustumaan työelämän arjesta kertovaan artikkelikokoelmaan. Se mikä valikoituu työelämästä kirjoitettavaksi tänään, on signaali.  Ehkä huomiota herättävää syksyllä 2022 on se, että korona ei nouse työelämän keskiöön. Pandemia ei ole kokonaan poissa. Se on artikkeleissa läsnä jonkinlaisena menneenä tulevana, joka muokkasi työelämän alustan pysyvästi toisenlaiseksi ja hyvä niin. Opiskelijoiden sitaattiin tiivistyy jotakin keskeistä työn monipaikkaisuuden vakioitumisesta normaaliksi: ”Tulevaisuutta odottaessamme voimme ihaillen muistella, kuinka 90 vuoden paremmalle puolelle päässyt kuningatar jaksoi vielä innostua uudesta, kuten korona-ajan virtuaalisesta yhteydenpidosta kansalaisiinsa”.

Työelämän jatkuva muutos kiehtoo meitä lehtoreita, siksi tämän teoksen kokoaminen on yksi vuoden kohokohtia. Tämän vuoden artikkeleista nousee esiin se, miten teknologinen muutos heijastuu kaikkiin ja kaikkeen työnteossa. Useiden artikkeleiden työelämän tapahtumapaikka on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen maailma. Artikkeleissa pohdituttaa, miten näihin haasteisiin vastataan työpaikkojen tasolla. Tekstejä kannattaa lukea katseella, jossa paikallinen on samalla kertaa erityistä ja yleistä. Työpaikkojen tilanteet ovat ainutlaatuisia ja niihin löydetyt, vaikkapa teknologiset ratkaisut sopivat juuri kyseisen työelämän tilanteessa. Teknologian ja ilmastonmuutoksen pohdinnat ovat artikkeleissa oleellisia, sillä ilmastonmuutoksen torjunnassa työn ja työllisyyden rakentaminen on avainasemassa ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella. On kuitenkin hyvä muistuttaa, kuten opiskelijat kirjoittavat: ”Koneilla ei ole tilannetajua, se on ihmisen ehdoton vahvuus”. 

Voit lukea julkaisun tästä.

Linkki: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/12/työelämänmuutostrendit-humak-2022.pdf


ISBN 978-952-456-426-7 (painettu)
ISBN 978-952-456-427-4 (verkko)

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)  

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 149
© Humanistinen ammattikorkeakoulu,  2022,  Helsinki