Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan – Katsauksia kulttuurialan digitalisaatioon

Lataa PDF

Pasi Toivanen (toim.)
Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan – Katsauksia kulttuurialan digitalisaatioon

Digitaalisen tekniikan käyttö on yleistynyt ihmisten työssä ja arkielämässä. Digitalisaatio valtaa alaa myös kulttuurialalla: teknologiakehitys vaikuttaa merkittävästi kulttuurin tuotantoon, välitykseen ja vastaanottoon. Kulttuuriorganisaatioiden yleisösuhde perustuu pitkälle digitaalisiin välineisiin. Kulttuurin myynti on siirtynyt verkkoon ja markkinointi sosiaaliseen mediaan. Taiteesta itsestään on hyvää vauhtia tulossa enemmän tai vähemmän digitaalista. Puhutaan digitaalisen ajan taiteesta.

Tähän julkaisuun on koottu erilaisista näkökulmista kirjoitettuja artikkeleita kulttuurialan digitalisaatiokehityksestä. Aihetta lähestytään ammattiteatterin kehittämistoiminnan, teknologian tutkimuksen, teatterin tutkimuksen, taiteilijan työn, yhteisötaiteen, taiteen yleisöjen, kulttuurin saavutettavuuden ja tekijänoikeuksien perspektiiveistä.

Teos on loppujulkaisu Humanistisen ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän kaupunginteatterin vuosina 2017–2018 yhteistyössä toteuttamalle Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan -hankkeelle. 

ISBN 978-952-456-311-6 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)