Haluatko tutkimusmatkailijaksi? – Tikkalan koululaiset oppimassa Struven ketjun Oravivuoren mittauspisteellä

Lataa PDF
Miten toteuttaa monialaista ja yhteisöllistä oppimista uuden opetussuunnitelman hengessä? Millaisia voisivat olla elämykselliset oppimisprojektit? Miten yhdistää maailmanperintökohde oppimiseen? Tämä julkaisu on syntynyt Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja Tikkalan Unesco-koulun yhdessä toteuttamasta elämyksellisestä, monialaisesta oppimiskokonaisuudesta. Haluatko tutkimusmatkailijaksi? -projekti oli oppimisprojekti niin alakoululaisille kuin Humakin opiskelijoille. Samalla lisättiin Struven ketjun Oravivuoren maailmanperintökohteen tunnettavuutta.
Haluatko tutkimusmatkailijaksi? -julkaisu on sinulle lukija, opettaja ja ohjaaja, joka haluat oppilaiden tai lapsiryhmän kanssa

– oppia, nauttia ja tutustua maailmanperintökohteisiin
– toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista ja hyödyntää koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
– tehdä yhteistyötä yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa

Projekti toteutettiin osana Humakin Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kahden keskisuomalaisen Unescon maailmanperintö­kohteen, Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun Oravivuoren pisteen vetovoimaa sekä luoda paikalli­sille toimijoille uusia toimintamalleja ja ansaintamah­dollisuuksia. Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin –hankkeen toteuttamisesta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväs­Riihi ry ja Vesuri ry.

Tero Lämsä (toim.) Haluatko tutkimusmatkailijaksi? – Tikkalan koululaiset oppimassa Struven ketjun Oravivuoren mittauspisteellä

ISBN 978-952-456-308-6 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 62.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu,  2018