Miten toteuttaa monialaista ja yhteisöllistä oppimista uuden opetussuunnitelman hengessä? Millaisia voisivat olla elämykselliset oppimisprojektit? Miten yhdistää maailmanperintökohde oppimiseen? Tämä julkaisu on syntynyt Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja Tikkalan Unesco-koulun yhdessä toteuttamasta elämyksellisestä, monialaisesta oppimiskokonaisuudesta. Haluatko tutkimusmatkailijaksi? -projekti oli oppimisprojekti niin alakoululaisille kuin Humakin opiskelijoille. Samalla lisättiin Struven ketjun Oravivuoren maailmanperintökohteen tunnettavuutta.
Haluatko tutkimusmatkailijaksi? -julkaisu on sinulle lukija, opettaja ja ohjaaja, joka haluat oppilaiden tai lapsiryhmän kanssa

– oppia, nauttia ja tutustua maailmanperintökohteisiin
– toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista ja hyödyntää koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
– tehdä yhteistyötä yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa

Projekti toteutettiin osana Humakin Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kahden keskisuomalaisen Unescon maailmanperintö­kohteen, Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun Oravivuoren pisteen vetovoimaa sekä luoda paikalli­sille toimijoille uusia toimintamalleja ja ansaintamah­dollisuuksia. Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin –hankkeen toteuttamisesta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväs­Riihi ry ja Vesuri ry.

Tero Lämsä (toim.) Haluatko tutkimusmatkailijaksi? – Tikkalan koululaiset oppimassa Struven ketjun Oravivuoren mittauspisteellä

ISBN 978-952-456-308-6 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 62.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu,  2018