Voi paremmin, osaa enemmän järjestötyössä!

Lataa PDF

Kristiina Vesaman, Kirsi Aution ja Erja Anttosen toimittama julkaisu sisältää kokemuksia ja käytänteitä, joiden avulla voidaan vahvistaa työhyvinvointia ja osaamista.

Näytöllesi avautuva julkaisu on havainnollistava ja moniääninen läpileikkaus niistä teemoista, keskusteluista, kehittämistavoitteista ja oivalluksista, joita Järjestöjalostamo-hanke on tuottanut Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon järjestökentällä vuosina 2014‒2017.

Hankkeen tavoitteena on ollut tukea ja kehittää järjestöjen työhyvinvointia ja tuottavuutta etenkin sellaisissa pienissä järjestöissä, joissa on myös palkattuja työntekijöitä.

Tämän julkaisun artikkelit kuvastavat hyvin hankkeen pääteemoja eli vertaismentoroinnnin, järjestötyön johtamisen, työhyvinvoinnin, osaamisen ja muuttuvan toimintaympäristön kysymyksiä. Tuottavuus järjestötyössä viittaa siihen, miten järjestöissä onnistutaan työskentelemään mahdollisimman taloudellisesti ja tavoitteellisesti asetettujen arvosidonnaisten päämäärien eteen. Tuottavuus palautuukin usein johtamisen, työn organisoinnin ja työhyvinvoinnin kysymyksiin.

Julkaisun artikkelit ja puheenvuorot muodostavat keskenään moniäänisen joukon kuitenkin resonoiden toistensa kanssa. Järjestötyön konkarit, noviisit, kehittäjät, ohjaajat ja opettajat jakavat kukin omat huomionsa ja kokemuksensa lukijalle. Oivallus on yhteisesti jaettu: Hyvinvoivat ja tehtävänsä osaavat ihmiset tekevät työnsä paremmin!

Kristiina Vesama, Kirsi Autio & Erja Anttonen (toim.).Voi paremmin, osaa enemmän järjestötyössä! – Kokemuksia ja käytänteitä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamiseen. ISBN 978-952-456-266-9 (painettu), ISBN 978-952-456-267-6 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Järjestöjalostamo-hankkeen logo
Järjestöjalostamo-hankkeen logo