Sukupuolisensitiivinen nuoriso- ja aikuistyö Suomessa

Lataa PDF

Sukupuolisensitiivinen nuoriso- ja aikuistyö Suomessa –teos tarkastelee sukupuolisensitiiviseen työhön liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä Suomessa tehtävää sukupuolisensitiivistä aikuis- ja nuorisotyötä. Keskeisen huomion saa suomalaisessa setlementtiliikkeessä tehtävä sukupuolisensitiivinen aikuis- ja nuorisotyö, jota esittelyn lisäksi tarkastellaan mm. setlementtiliikkeen arvojen ja sukupuolisensitiivisen työn arjen sekä kohtaamisen taitojen kannalta. Suomalaisella setlementtiliikkeellä on ollut keskeinen rooli sukupuolisensitiivisen työn toimijana ja kehittäjänä.

Teos perustuu tutkimukseen, jonka aineistona ovat muun muassa olleet suomalaisen setlementtiliikkeen sukupuolisensitiivistä aikuis- ja nuorisotyötä tekeville suunnatun kyselyn vastaukset sekä sukupuolisensitiivistä työtä tekevien haastattelut.

Teos sekä päivittää vuonna 2007 julkaistua Erja Anttosen kirjoittamaa Sukupuolisensitiivisyys kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä -oppikirjaa että tuottaa uutta tietoa Suomessa tehtävästä sukupuolisensitiivisestä aikuis- ja nuorisotyöstä.

Sukupuolisensitiivisyys nuoriso- ja aikuistyö Suomessa –teos on suunnattu alan ja lähialojen opiskelijoille, sukupuolisensitiivistä työtä tekeville sekä aiheesta kiinnostuneille.

Teoksen kirjoittaja YTM Erja Anttonen työskentelee lehtorina Humakin Kuopion kampuksella.

Erja Anttonen: Sukupuolisensitiivinen nuoriso- ja aikuistyö Suomessa, Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 38.
ISBN 978-952-456-271-3 (painettu), ISBN 978-952-456-270-6 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu),