AMK:t saivat vihdoin edustajan tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Turun Ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila on nimetty tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi. Hän on ensimmäinen ammattikorkeakoulun edustaja neuvostossa, jonka valtioneuvosto nimeää vaalikausittain tukemaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä. Neuvoston puheenjohtaja on pääministeri Antti Rinne.

–On erittäin hienoa, että ammattikorkeakoulujen merkittävä rooli maamme innovaatiotoiminnassa tulee aiempaa vahvemmin näkyviin myös kansallisessa valmistelussarehtori Vesa Taatila arvioi nimitystään.

Taatilan mukaan kaikkien innovaatiotoimijoiden yhteistyön lisääminen vahvistaa pitkäkestoisesti Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä entisestään kulloisistakin suhdannevaihteluista riippumatta.

Soveltava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä. TKI-toiminnan tavoitteina on palvella ammattikorkeakouluopetusta sekä edistää työelämää ja aluekehitystä ja uudistaa alueen elinkeinorakennetta. Viime vuonna ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan volyymi nousi 186 miljoonaan euroon.

Arene pitää hyvin myönteisenä, että ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallinen rooli tunnustetaan tutkimus- ja innovaationeuvoston nimittämisessä.

Lisätietoja:

rehtori Vesa Taatila, Turku AMK
vesa.taatila@turkuamk.fi
puh. 0505985761

Linkki Arenen uutiseen:

http://www.arene.fi/ajankohtaista/rehtori-vesa-taatila-tutkimus-ja-innovaationeuvostoon/