Harjoittelijat saavat monipuolista hanketyökokemusta Tempossa

Neljä nuorta istuvat vierekkäin ja keskustelevat keskenään.

Humakin opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan tai työharjoitteluistaan hankkeissa. Tässä uutisessa yhteisöpedagogiopiskelijat Suvi Tuominen ja Jussi Räsänen kertovat kokemuksiaan Tempo-hankkeessa työskentelystä.

Suvi Tuominen on turkulaistunut kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija. Hän valmistui Uudenkaupungin lukiosta keväällä 2016 ja suoritti sen jälkeisenä välivuotenaan avoimessa yliopistossa psykologian ja kasvatustieteiden perusopinnot. Humakissa hän on tehnyt aiemmat harjoittelunsa kouluissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

”Minulla ei ole aiempaa kokemusta hankkeissa työskentelystä, joten yksi toiveeni viimeistä harjoittelua ajatellen oli nähdä millaista se on. Viimeisen harjoitteluni ja samalla opinnäytetyöni teen Tempo-hankkeelle. Työn on tarkoitus valmistua syksyllä 2020, ja aiheeni on maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tilanteen kartoitus ja yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvien ongelmakohtien ratkaiseminen”, Suvi kertoo.

Harjoittelu Tempossa on ollut varsin itsenäistä ja palkitsevaa

Tempossa Suvin työnkuvaan on kuulunut harjoittelijatiimin ohjaaminen ja siihen liittyvä lähes päivittäinen sisäinen tiedottaminen. Suvi on myös auttanut nuoria oman osaamisen sanoittamisessa Tempon ja Ehjä ry:n yhteistyössä järjestämässä työpajassa.

Lisäksi Suvi osallistui kevään aikana Tempon järjestämiin valmennuksiin Työpisteellä ja on ollut myöhemmin mukana myös verkossa järjestettävissä tapaamisissa. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajataustaisia osaajia työllistymisessä ja neuvoa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

Suvin harjoittelu Tempossa on sisältänyt monipuolisesti erilaisia tehtäviä.

”Pidimme muun muassa Turun kristillisessä opistossa suomen kielen opiskelijoille työpajan, jonka tarkoituksena oli valmistautua työnhakuun. Suunnittelimme yhdessä tiimin kanssa myös tulevaisuudessa järjestettävää Women Up -festivaalia.”

Suvi kertoo pitäneensä hanketyöstä, jossa vapaus kokeilla eri asioita on ollut hänelle tärkeää.

”Myös hanketyö itsessään on kiehtova kokonaisuutensa, joten jo käytännön asioihin tutustuminen on tuonut erilaista näkökulmaa harjoitteluun. Kaiken kaikkiaan olen nauttinut todella paljon tähän mennessä työskentelemisestä hankkeessa, enkä malta odottaa mitä kevät tuo vielä tullessaan”.

Suvi-tuominen-tempon-harjoittelija-fb
Tällä hetkellä suurin osa Suvin harjoittelusta kuluu opinnäytetyön työstämisen ja aineiston keruun parissa. Kuva: Emilia Reponen.

Kiireetöntä, yksilöllistä kohtaamista

Ikinuori nelikymppinen, kaupan ja hallinnon alan ammattilainen Jussi Räsänen aloitti yhteisöpedagogin taipaleensa viime syksynä.

”Kaupallisen taustani ansiosta Tempo-projektiin osallistuminen sopii minulle todella hyvin. Projektiin osallistuminen tukee minua nopeutetussa opiskelussani. Tämä auttaa minua näkemään käytännön työelämää läheltä ja samalla voin jakaa kokemuksiani tuleville, eri alojen yrittäjille”, Jussi kertoo.

Jussi toimii Tempossa maahanmuuttajille suunnatulla yrittäjyyskurssilla yhtenä ryhmänvetäjistä. Oman monikulttuurisen ryhmänsä kanssa hän jakaa ajatuksia suomalaisesta yrittäjyydestä ja kulttuurista.

Jussi-Räsänen-tempo-humak.
Jussi Räsänen auttaa Tempon yrittäjyyskurssilaisia jalostamaan ideoitaan toteuttamiskelpoisiksi liiketoimintasuunnitelmiksi. Kuva: Emilia Reponen.

Jussi pitää Tempo-hankkeen sisällä myös henkilökohtaisia tapaamisia kurssilaisten kanssa.

”Henkilökohtaisissa tapaamisissa voin ajan kanssa kuunnella kurssilaisten ajatuksia, ymmärtää kulttuuritaustoja, ja auttaa sanoittamaan vahvuuksia. Tätä kautta tarkoitukseni on löytää ratkaisuja heidän ongelmiinsa ja ohjata heitä oikeisiin palveluihin ja verkostoihin tai opastaa heitä suomalaisiin verotus- ja lupa-asioihin”.

Jussi kokee hanketyön itselleen erinomaisesti, koska hän pitää vaihtelevasta ja käytännönläheisestä työstä.

”Opin parhaiten tekemisen kautta ja nautin ihmisten kohtaamisesta valtavasti. Tempon kautta olen kohdannut jo muutaman kuukauden aikana fantastisia yhteistyökumppaneita, kurssilaisia, yrittäjiä ja eri alojen sidosryhmiä. Liikaa ei voi painottaa luotujen verkostojen merkitystä tulevaisuudessa, kun siirryn yhteisöpedagogin työkentälle valmistuttuani”.

Teksti: Kai Saarto, Jussi Räsänen, Suvi Tuominen.

Kuvat: Emilia Reponen.

Lisätietoja