Humak mukana luonto- ja kulttuurimatkailun selvitystyössä

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat toteuttaneet yhteistyössä selvitystyön kestävän kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämisestä Keski-Suomessa. Selvitystyö on toteutettu osana Keski-Suomen liiton osatoteuttamaa Interreg Europen rahoittamaa Thematic Trail Trigger -hanketta. Hankkeen tavoite on kestävän kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen. Juuri julkaistuun selvitystyöhön pääset tutustumaan tarkemmin Keski-Suomen liiton sivuilta.

Valtakunnallisena kulttuurialan kouluttajana ja kehittäjänä Humak keskittyi selvitystyössä erityisesti kulttuuriperintöön ja kulttuurireitteihin liittyvien kehittämistarpeiden kartoittamiseen. JAMK vastasi työn kokonaisuudesta ja prosessin johtamisesta, keskittyen erityisesti luonto- ja kulttuurimatkailun, virkistyskäytön, hyvinvoinnin, kansallispuistojen sekä elinkeinon teemoihin.

Kansallispuistot ovat Keski-Suomen rikkaus

Hankkeen aikana tunnistettiin kulttuuriin pohjautuvan virkistys- ja matkailukäytön kehittämistarpeita. Tunnistamalla kehitystarpeet voidaan kehittää alueiden luonto- ja kulttuurimatkailumahdollisuuksia, sekä maksimoida alueiden liiketoimintapotentiaali.

Keski-Suomen viisi kansallispuistoa nousivat vetovoimaisuutensa vuoksi tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, edes koronaepidemian puhkeaminen ei haitannut kasvua, vaan päinvastoin kasvatti kävijämääriä, sillä karanteeniolosuhteisiin haettiin helpostusta luonnon keskeltä. Kansallispuistojen tulevaisuuden kehittämiskohteiksi listataan esimerkiksi saavutettavuuden parantaminen, palveluiden teemallinen kehitys ja vastuullisuus.

Puut kurottautuvat korkeaa kalliota vasten.

Hankkeen aikana tunnistettiin monia kehittämiskohteita. Yleisiin kehittämissuosituksiin lukeutuivat muun muassa toimintaympäristöjen, osaamisen, matkailupalvelujen ja reittien kehittämissuositukset. Muita kehittämiskohteita olivat kansallispuistot, Euro-Velo pyöräilyverkosto, Euroopan kulttuurireitit ja Unescon maailmanperintökohteiden ja niihin liittyvien kulttuuriympäristöjen kehittäminen.

Maailmanperintökohteita ja pyöräilyverkostoja

Euro-Velo projektin tavoitteena on Euroopan kattavan pyöräilyverkoston luominen. Selvitystyössä tunnistettiin myös pyöräilyverkoston potentiaalinen positiivinen vaikutus matkailuun Keski-Suomessa. Vielä kehitysvaiheessa oleva Eurovelo-reitti voi tuoda alueille näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Selvitystyön perusteella pyörämatkoja tekevät arvostavat luonnonläheisyyttä ja hyviä liikuntamahdollisuuksia, joita juuri Keski-Suomi pystyy laajasti tarjoamaan.

Keski-Suomessa sijaitsee kaksi Unescon maailmanperintökohdetta, Petäjäveden vanha kirkko ja Oravivuoren Struven mittauspiste. Yleisesti Suomen Unescon maailmanperintökohteissa vierailee vuosittain noin 2 miljoonaa kävijää, mutta parantamisen varaa löytyisi silti. Keski-Suomen maailmanperintökohteiden kävijämäärät eivät yllä suosituimpien kohteiden, kuten Suomenlinnan ja vanhan Rauman tasolle. Selvityksen mukaan luonto, kulttuuriperintö sekä vierailu useissa maailmanperintökohteissa kiinnostaa matkailijoita. Kohteiden ja alueiden tunnettuuden, palvelutarjonnan, markkinoinnin ja kohteiden ristimarkkinoinnin kehittämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia.

Petäjäveden vanha kirkko. Tumma ja korkea vanha puukirkko seisoo vasten sinistä taivasta.
Petäjäveden vanha kirkko on yksi Unescon maailmanperintökohteista.

Markkinoinnista puhtia kulttuurimatkailun kehitykseen

Yhdeksi selkeäksi kehityskohteeksi valikoitui tiedon digitoiminen Keski-Suomen matkailumahdollisuuksista. Turvallisen matkailun takaamiseksi reissaaja tarvitsee palveluista ja matkakohteista ajankohtaista tietoa. Selvityksen mukaan tiedon löytäminen luonto- ja kulttuurikohteista on tällä hetkellä vielä sattumanvaraista. Vaikka kansallispuistoista ja maailmanperintökohteista löytyykin suhteellisen helposti tietoa, ovat monet vain pääosin paikallisten suosimat kohteet vielä hankalasti löydettävissä.

Erityisesti digitaalinen saavutettavuus on vaihtelevaa. Matkailun kehittämisen kannalta myös digitaalisen ostoprosessin tulisi toimia sujuvasti. Nykyisellään esimerkiksi kohteiden saavutettavuus- ja karttatietoja ei ole löydettävissä kootusti. Selvityksestä ilmenee myös matkapalvelujen ostamisen ja varaamisen vaikeus verkon kautta, koska verkkopalveluja ei hyödynnetä tai niitä ei ole. Myynnin ja markkinoinnin kannalta keskeisintä on reiteistä ja kohteista saatavan ajantasaisen ennakkotiedon löydettävyys digikanavilta.

Lue lisää Keski-Suomen liiton blogista.