Humak, Nuorisotutkimusseura, TUNI, HY, XAMK ja Juvenia mukana Nuorisotutkimuksen huippututkimusyksikköhakemuksessa

Kuvassa nainen farkkutakissa pitelemässä koulukirjoja.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on mukana Nuorisotutkimusseuran johtamassa huippututkimusyksikköhakemuksessa, jonka tavoitteena on tarkastella nuorten elämän monia ulottuvuuksia maailmanlaajuisten transformaatioiden aikakaudella. Konsortion muut osapuolet ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä tutkimusyksikkö Juvenia.

Suomen Akatemialle lähetetyn hakemuksen tavoitteena on tutkia, miten globaalit ilmiöt heijastuvat eri taustoista tulevien nuorten elämään erilaisissa paikallisissa konteksteissa ja kuinka nuoret voivat vaikuttaa itse omaan tulevaisuuteensa. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan nuorisotutkimuksen asemaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Humakin osahankkeessa tutkitaan nuoria työn teon yhteisöissä

Humakin vetovastuulla olevassa osahankkeessa ”Bridging the Generation Gap – Intergenerational Learning” tarkastellaan nykytyöelämässä toteutuvia sukupolvien välisen oppimisen muotoja. Osahankkeen tavoitteena on selvittää sukupolvien välistä oppimista erilaisissa työnteon yhteisöissä, nuorisopalveluissa ja nuorisotyön koulutuksessa.

Vaikka osatutkimus kohdistuu monenlaisiin työyhteisöihin, sen erityisenä tarkastelun kohteena ovat nuorisotyön ja nuorten kasvatuksen ja koulutuksen käytännöt, joissa eri sukupolvien välisiä suhteita työstetään myös osana työn sisältöjä. Toisena painopisteenä ovat nuoret ja nuorten työurat prekaarissa, eli erilaisten yrittäjyyden ja itsensätyöllistämisen muotojen värittämässä työelämässä.

Humakille huippuyksikköhakemus nivoutuu tiiviisti Humakin strategiaan. Osahankkeessa yhdistyvät kaksi Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen osaamiskärkeä: nuorisotyö ja työyhteisöjen kehittäminen.

-”On ansiokasta, että nuorisotutkimuksen voimat saatu koottua yhteen ja olemme mielellämme mukana vahvistamassa omalta osaltamme alan osaamisen vahvistamista”, toteaa Humakin rehtori, toimitusjohtaja Jukka Määttä.

Humakissa hankkeen vastuuhenkilöinä toimivat työyhteisöjen kehittämisen yliopettaja, dosentti Anu Järvensivu ja nuorisotyön yliopettaja FT Merja Kylmäkoski.