Seikkailukasvatuksen (tasot 1 ja 2) ilmoittautumisajankohdat 2021

Henkilöt ovat melomassa tyynellä merellä, taustalla puita ja saaria.

Save the date! Humakin avoimen amk:n suosittujen seikkailukasvatuksen (tasot 1 ja 2) ilmoittautumisajankohta on selvillä. Ilmoittautuminen Tason 1 kurssille aukeaa 26.1.2021 ja Taso 2 kurssille 8.2.2021. Myös opintojen lähiopetusjaksojen päiväykset on päätetty ja voit tarkastaa ne alla olevista tiedoista.

Koska kursseille on tarjolla vain rajallinen määrä paikkoja ja ne täyttyvät nopeasti (ilmoittautumisjärjestyksessä), takaamme läpi päässeille opiskelijoille ilmoittautumismahdollisuuden seikkailukasvatuksen jatkokursseille. Näin varmistamme opiskelijoille mahdollisimman tiiviin opintopolun seikkailukasvatuksen osaamiskokonaisuudessa.

Opin­not kes­kit­ty­vät seik­kai­lu­kas­vat­ta­jan oh­jaa­ja-, la­ji-, ym­pä­ris­tö- ja tur­val­li­suus­tai­toi­hin. Opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää opin­to­jen käy­tän­nön to­teu­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta riit­tä­vää psyyk­kis­tä ja fyy­sis­tä ter­veyt­tä se­kä toi­min­ta­ky­kyä. Opis­ke­li­jan tu­lee pys­tyä toi­mi­maan eri­lai­sis­sa so­siaa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja ryh­mis­sä, osal­lis­tu­maan se­kä ly­hyil­le et­tä pi­dem­pi­kes­toi­sil­le, useam­man päi­vän mit­tai­sil­le me­lon­ta- ja maas­to­vael­luk­sil­le se­kä toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­väl­lä ta­val­la.  Seikkailukasvatus Taso 2 -opintokokonaisuus on tarkoitettu tason 1 suorittaneille, ja se syventää aiemmin opittuja taitoja.

Seikkailukasvatuksen perusteisiin voi tutustua myös englanninkielisessä verkkokurssissa, jossa seikkailukasvatuksen käsitteisiin ja menetelmiin tutustutaan pedagogisesta näkökulmasta. Näihin opintoihin voit ilmoittautua jo nyt verkkokaupassamme (linkki avautuu uuteen välilehteen). Viiden opintopisteen laajuinen kurssi maksaa 75 euroa.

Seikkailukasvatus taso 1 (20 op)

Ilmoittautuminen Seikkailukasvatuksen taso 1 -kurssille aukeaa 26.1.2021.

Seikkailukasvatus taso 1 -opintokokonaisuudesta osallistujat saavat käytännön taidot suunnitella, tuottaa ja toteuttaa toiminnallisia prosesseja, joita voidaan soveltaa kasvattamisen ja ohjaamisen apuvälineenä. Koulutus kehittää toiminnallisia ja elämyksellisen ohjaamisen taitoja.

Kurssi sisältää neljä viiden päivän pituista lähijaksoa, joista touko- ja kesäkuun jaksot suoritetaan Nurmijärven kampuksella. Elokuun lähijakso sisältää melontavaelluksen Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja syyskuun lähijakso erämaavaelluksen Saariselässä.

Kurssille osallistuminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakuntoa, sillä opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa. Kurssi sisältää muun muassa retkeilyä ja melomista.

Humak antaa lähijaksojen ajaksi käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat, köysitoimintavälineet ja melontavarusteet. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaisesta varustuksesta. Seikkailukasvatus taso 1 -kurssin suorittaneilla on mahdollisuus syventää taitojaan Seikkailukasvatus taso 2 -kurssissa.

Lähijaksojen aikataulut:

12.5. – 16.5.2021                 Nurmijärven kampus
31.5. – 4.6.2021                   Nurmijärven kampus
11.8. – 15.8.2021                 Melontavaellus, Tammisaari
15.9. – 19.9.2021                 Erämaavaellus, Saariselkä

Kurssin hinta on 300 euroa, ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkossa.

Lisätietoa Seikkailukasvatus taso 1 -kurssista voit lukea täältä.

Kolme henkilöä talvivarustuksessa hiihtää.

Seikkailukasvatus taso 2 (20 op)

Ilmoittautuminen Seikkailukasvatuksen taso 2 -kurssille aukeaa 8.2.2021.

Seikkailukasvatus taso 2 -opinnoissa syvennetään tasolla 1 opittuja taitoja. Kurssilla keskitytään päätöksenteko-, turvallisuus-, ja ohjaamistaitoihin erilaisissa olosuhteissa.

Opinnoissa keskitytään talvitaitoihin, kuten jäätikkö- ja vuoristovaellukseen eri vuoden aikojen ja erilaisten toimintaympäristöjen tuomat haasteet huomioiden. Kurssille osallistuminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakuntoa, sekä Seikkailukasvatus taso 1 -kurssin suoritusta.

Lähijaksojen aikataulut:

31.5.  – 4.6.2021               Nurmijärven kampus
29.8. – 4.9.2021                Norja
9.2. – 13.2.2022                Ylläs
13.3 – 19.3.2022               Ylläs – Hetta

Seikkailukasvatuksen opintokokonaisuudet ovat suosittuja kursseja ja ne varataan verkkokaupassa loppuun hyvin nopeasti. Turvataksemme opiskelijoille tiiviin opintopolun seikkailukavastuksen kursseilla, varaamme seuraaviin toteutuksiin paikkoja opintopaikkansa toteutuksiin varmistaneille opiskelijoille

Muut tulossa olevat seikkailukasvatuksen opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa

EPP2 tekniikat/Melontaohjaaja (5  op)

Opintomahdollisuus tarjotaan Seikkailukasvatus Taso 1 opiskelijoille ja osallistumismahdollisuudesta tiedotetaan seikkailukasvatusopintojen yhteydessä. Kurssin toteutusaika on 15.5. – 30.9.2021 ja sille otetaan 18 opiskelijaa.

EPP3 tekniikat/Melontaopas (10 op)

Opintomahdollisuus tarjotaan Seikkailukassvatuksen opinnot suorittaneille opiskelijoille ja ilmoittautumisesta tiedotetaan aikaisempiin opintojaksoihin osallistuneille suoraan sähköpostitse. Kurssin toteutusaika on 1.6. – 30.9.2021 ja sille otetaan kuusi (6) opiskelijaa.

Lisäksi seikkailukasvatuskoulutuksessa on tulossa tarjontaan pilottikurssi Seikkailullinen alumnitoiminta sisältöinään merimelonta ja vuoristovaellus. Tarkemmat tiedot alkusyksyllä 2021 Norjassa (5.8.-11.9.2021) järjestettävästä kurssista, ilmoittautumisesta ja ennakkovaatimuksista julkaistaan tammi-helmikuussa 2021.

Lisätietoja koulutuksesta:

Kai Lehtonen (kai.lehtonen@humak.fi, p. 0400 349 295)