Humakissa voit opiskella yhteisöpedagogiksi

Ihmisiä istumassa penkeillä ja kuuntelemassa puhujaa.

Yhteisöpedagogin työ on ihmisläheistä toimintaa

Yhteisöpedagogitutkinto valmistaa arvostavan kohtaamisen ammattilaiseksi. Yhteisöpedagogin koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi nuoriso- ja järjestötyön eri osa alueilla. Yhteisöpedagogina tiedät yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet. Toimit monimuotoisen ja monikulttuurisen alan ammattilaisena. Yhteisöpedagogiksi voit opiskella päivätoteutuksena tai monimuoto-opintoina työn ohessa.

Yhteisöpedagogiksi voit opiskella päivätoteutuksena Jyväskylässä, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärven kampuksella ja Turussa. Monimuotototeutus järjestetään Ylivieskassa ja Helsingissä. YAMK-tason yhteisöpedagogikoulutus järjestetään Helsingissä. Tutustu tästä yhteisöpedagogiopintojen eri toteutusmuotoihin. Alla olevasta videosta voit katsoa lyhyen tutkintoesittelyn.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, jossa vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi.

Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Katso alta yhteisöpedagogialumni Susanne Pohjolan haastattelu. Susanne on tehnyt töitä yhteisöpedagogina muun muassa etsivän nuorisotyön ja järjestötyön parissa.

“Koen että koulu antoi minulle valtavasti lisää itseluottamusta ja kannusti käyttämään ja tunnistamaan vahvuuksiani”, Susanne kertoo.

Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä.

Katso alta toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Mira Keinäsen haastattelu. Tällä hetkellä Mira toimii tuutorvastaavana ja on harjoittelussa Savon koulutuskuntayhtymässä.

“Haluan tehdä töitä nuorten parissa, ja auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Nuorisotyöhön olen tutustunut esimerkiksi nuorisotalotoiminnan kautta. Hyvien kokemusten kautta tajusin että haluan tehdä samanlaista työtä itsekin”, Mira kertoo.

Kevään 2021 toinen yhteishaku järjestetään 17.3. – 31.3.2021. Yhteishaku alkaa 17.3. klo 8 ja loppuu 31.3. klo 15. Kevään yhteishaussa voit hakea tulkin, kulttuurituottajan tai yhteisöpedagogin koulutuksiin.

Yhteisöpedagogi (AMK). Katso kaikki hakukohteet opintopolusta. www.opitopolku.fi.

Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.66878644153