Ilmoittautuminen on auki Seikkaillen osallisuutta ja hyvinvointia kouluihin –koulutussarjaan

Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa Seikkaillen osallisuutta ja hyvinvointia kouluihin -koulutukset yhteistyössä Suomen nuorisokeskuyhdistys ry:n kanssa. Koulutushankkeen vetäjinä toimivat seikkailukasvatuksen lehtori Tero Lämsä Humakista sekä kehittämispäällikkö Heli Eischer snk ry:ltä. 

Seikkaillen osallisuutta ja hyvinvointia kouluihin –koulutussarja on tarkoitettu perus- ja toisen asteen opettajille. Tavoitteena on vahvistaa opettajien seikkailu- ja elämyspedagogista sekä luonnossa toteuttavan toiminnallisen oppimisen osaamista. Verkkokoulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja nuorisokeskuksissa järjestettäviltä lähijaksoilta peritään osallistumismaksu, joka kattaa majoituksen ja ruokailut.

Koulutukset: Johdantowebinaarit, lähijakso 1 ja 2
Koulutus koostuu vuonna 2023 kevättalvella järjestettävistä johdantowebinaareista sekä keväällä ja syksyllä eri nuorisokeskuksissa järjestettävistä lähijaksoista.

Ydinaiheita ovat toiminnalliset menetelmät sekä pedagogiikka, jonka avulla edistetään inklusiivisuutta, osallisuutta ja ryhmässä ja yksilöllisesti koettavaa turvallisuuden tunnetta. 

 

Johdantowebinaarit luovat perustan

Kolmen webinaarin sarja luo perustan nuorisokeskuksissa järjestettäville lähijaksoille, mutta webinaarisarja toimii myös itsenäisenä koulutuksena. Webinaareissa perehdytään monipuolisesti seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan, kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen sekä koulun lähiympäristön hyödyntämiseen oppimisympäristönä.

Ihminen opiskelee tietokoneen ääressä.

Johdantowebinaarit:

  1. Seikkailu-ja elämyspedagogiikan perusteet ja turvallisuus 
  2. Yön yli toiminta kasvun, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana  
  3. Toiminnallinen oppiminen luonnossa

Webinaarit järjestetään samansisältöisinä kahtena eri ajankohtana; tammikuussa ja maaliskuussa. Webinaarien  tarkemmat sisällöt ja ajankohdat löydät täältä.

 

Lähijakso 1: Lähiluonnossa seikkaillen 

Ensimmäinen lähijakso toteutetaan huhtikuussa samansisältöisenä kolmessa eri nuorisokeskuksessa, joista voi valita parhaiten sopivan ajankohdan ja sijainnin. Koulutus sisältää lähijakson nuorisokeskuksessa sekä itsenäisiä tehtäviä. Lähijaksolla koulutettavat työtavat ja esimerkit linkitetään opetussuunnitelman perusteisiin, ja koulutus antaa valmiuksia erityisesti monialaisten opintokokonaisuuksien suunnitteluun. 

Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännössä turvallinen, seikkailu-ja elämyspedagogiikan sekä toiminnallisen oppimisen menetelmiä hyödyntävä, koulun lähiluonnossa ja -ympäristössä toteutettava kokonaisuus. 

Tässä osiossa painottuu sosioemotionaalisten taitojen tukemisen ja yhteisöllisyyden edistämisen rinnalla lasten ja nuorten luontosuhteen ja ympäristötoimijuuden vahvistaminen. Omakohtaisen luontosuhteen muodostumisella on keskeinen merkitys kestävälle elämäntavalle ja siihen liittyvä toimijuuden vahvistuminen tukee myös hyvinvointia. 

Johdantowebinaareihin osallistuminen on suositeltavaa ennen tähän koulutukseen osallistumista, mutta voit halutessasi osallistua vain tähän yhteen koulutusosioon. Lähijakson tarkemmat sisällöt ja ajankohdat löydät täältä.

 

Lähijakso 2: Ryhmän ja yksilön vahvistaminen seikkailu- ja elämyspedagogiikan avulla 

Myös toinen koulutus toteutetaan samansisältöisenä kolmessa eri nuorisokeskuksessa, joista voi valita parhaiten sopivan ajankohdan ja sijainnin. Koulutuksessa perehdytään pidempien seikkailu- ja elämyspedagogisten prosessien (leirikoulut, leirit, yökoulut) suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. 

Ydinaiheita ovat toiminnalliset menetelmät sekä pedagogiikka, jonka avulla edistetään inklusiivisuutta, osallisuutta ja ryhmässä ja yksilöllisesti koettavaa turvallisuuden tunnetta. Moduuli kiinnittyy osallistujan omaan työhön ja yhteisöön. Koulutuksessa saadaan omakohtainen kokemus seikkailukasvatuksellisesta, luontoympäristössä toteutettavasta ryhmäprosessista, mikä tukee myös opettajien työssä jaksamista. Koulutus parantaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa monialaisia opintokokonaisuuksia ja tukee laaja-alaisia osaamistavoitteita. 

Suosittelemme osallistumaan johdantowebinaareihin ennen tähän koulutukseen osallistumista, mutta voit halutessasi osallistua vain tähän yhteen koulutusosioon. Lähijakson tarkemmat sisällöt ja ajankohdat löydät täältä.

Opiskelijat ovat ympyrän muodostelmassa ja pitävät kiinni isosta renkaasta.
Kuva: Sini Lahti

Lue lisää ja ilmoittaudu 

https://seikkailuakouluihin.humak.fi/ 

https://seikkailuakouluihin.humak.fi/ilmoittaudu/ 

 

 

 

Teksti: Niina Naumanen