Kulttuuriperinnöstä elämyksiä XR-teknologian ja taiteen keinoin

Struve experience hankelogo, jossa mustaa ja kellertävää, graafista vesi ja vuorikuviota.

Keski-Suomessa käynnistyi 1.9.2021 kaksivuotinen kulttuurimatkailuhanke Struve Experience – Kulttuuriperintö eläväksi lisätyn todellisuuden keinoin, jonka rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Maailmanperintökohde Struven ketju keskiössä

Hankkeen keskiössä on ainutlaatuinen maailmanperintökohde Struven ketju, ja erityisesti Jyväskylän Korpilahdella sijaitseva Struven ketjun mittauspiste Oravivuori. Oravivuori on myös itsessään alueelle arvokas luontomatkailukohde ja hankkeen kumppanilla, Visit Jyväskylä Regionilla on jo valmiiksi vahva halu kehittää kohteen vetovoimaa ja saavutettavuutta.

Oravivuoren ja Struven ketjun elämyksellisyyttä lähdetään kehittämään hankkeessa erityisesti XR-teknologian eli lisätyn -ja virtuaalitodellisuuden keinoin. Hankkeeseen kilpailutetaan XR-teknologioihin erikoistunut kumppani.

Kaukaa otettu järvi- ja metsämaisema Korpilahdelta.
Näkymä Oravivuoren huipulta. Kuva: Eila Tiirinen.

Taide ja digitaalisuus kohtaavat luontomatkailun ja kulttuuriperinnön

Kulttuuriperinnön elävöittämisen ja vahvistamisen eteen on Keski-Suomessa tehty laajaa ja pitkäjänteistä työtä. Humakin edellisen kulttuuriperintöhankkeen Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin kautta kehittämisen perusta on luotu ja toimijaverkosto on aktiivinen sekä vahva.

Kehittämistyön uutena elementtinä Struve Experience –hankkeessa ovat monimuotoiset ja uudenlaiset taidesisällöt. Sisällöissä voidaan hyödyntää esimerkiksi tarinaa, äänimaailmaa, tanssitaidetta, draamaa, kuvataidetta ja animaatiota. Kimmoke taiteilijayhteistyöhön heräsi erityisesti koronapandemian myötä, kun taidekentän uusille työllistymismahdollisuuksille nousi suuri tarve.

XR-teknologioiden nopean kehittymisen vuoksi digitaaliset toimintaympäristöt kytkeytyvät tulevaisuudessa myös taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksiin sekä ovat luomassa uudenlaisia toiminnan muotoja. Hyviä käytäntöjä uusista taidetta ja digitaalisuutta yhdistävistä konsepteista levitetään hankkeessa laajasti eteenpäin.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa taidesisältöinen, lisättyä todellisuutta hyödyntävä sovellus, jota matkailija voi hyödyntää fyysisesti Oravivuoren luontopolulla. Taiteen ja lisätyn keinoin Struven ketjun kulttuuriperintö ja Oravivuoren luontokohde avautuu matkailijalle uudenlaisena, kokonaisvaltaisena elämyksenä.

Kohde saavutettavaksi pyörä- ja etämatkailun keinoin

Oravivuori on fyysisesti vaikeasti saavutettava, sillä kohteeseen ei mene julkista liikennettä. Pyörämatkailu kytkeytyy hankkeeseen kohteen saavutettavuuden kautta, ja hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta liittää Oravivuori Euroopan laajuisen Eurovelo-pyöräilyreittiin.

Myöskään Oravivuoren huipulle pääsy ei ole esteetön, vaan haastava jyrkän maaston vuoksi. Yhteistyössä Visit Jyväskylä Regionin kanssa pyritään toteuttamaan etämatkailukokeilu, jossa matkailija saa elämyksellisen virtuaalikokemuksen Oravivuoresta esteettömästi täysin etänä. Kokemuksen Struvesta ja Oravivuoresta voi saada kotisohvallaan tai vaikkapa erilliseltä elämyspisteeltä keskeltä Jyväskylän kaupunkia.

Lisätietoja:

Johanna Muhonen
Projektipäällikkö
johanna.muhonen@humak.fi
+358 40 0349218