Humakin vetämässä hankkeessa tehtiin saavutettava mobiilisovellus

Kuvakom sovelluksen kuvia ei kerrotaan seminaarista Helsingissä.

Jokainen meistä on ollut tilanteessa, jossa emme ole tulleet ymmärretyiksi, koska meillä ei ole ollut toisen osapuolen kanssa yhteistä kieltä. Lukuisten ihmisryhmien on vaikea tulla ymmärretyksi jokapäiväisessä viestinnässään tai ymmärtää muita joko yhteisen kielen puuttuessa tai lääketieteellisistä syistä. Tähän ongelmaan vastatakseen Humanistinen ammattikorkeakoulu kehitti yhdessä hankekumppaneidensa kanssa Kuvako-hankkeessa kommunikaatiosovelluksen. Sovelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana XAMK, Kehitysvammaliitto/Papunet sekä Pohjois-Savon opisto.

Kuvakom on ladattavissa ilmaiseksi Googlen ja Applen sovelluskaupoista. Sovellusta esitellään Helsingissä Valkeassa Talossa pidettävässä avoimessa seminaarissa 3.10.2019 kello 10-15.

Sovelluksen taustalla vuosien kehitystyö

Tilanteissa, joissa kommunikointi ei onnistu perinteisesti puhuen, kirjoittaen tai lukien, avuksi tulevat kuvat. Kuvat sisältävät informaatiota ja merkityksiä, jotka auttavat viestin ymmärtämisessä. Kuvia voidaan kuitenkin tulkita eri tavoin esimerkiksi kulttuurisesta taustasta johtuen.

-”Sovelluksessa olevat kuvat suunniteltu kohderyhmien, eli turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten työntekijöiden kanssa yhteistyönä ja heidän tarpeitaan kuunnellen. Kuvakom-sovellus on suunnattu tukemaan juuri vastaanottokeskusten vuorovaikutustilanteita, ja eroaa siten muista verkossa olevista sovelluksista, vaikka sovelluksesta hyötyy varmasti laajempikin yleisö. Kohderyhmät on huomioitu myös sovelluksen toiminnallisuuksia suunniteltaessa, muun muassa sovellustestauksin.”, kertoo hankkeessa suunnittelijana ja lehtorina mukana ollut Tanja Gavrilov.

-”Vastaanottokeskusten lisäksi uskomme sovelluksesta olevan hyötyä eri viranomaisille, kuten poliisille ja rajavartiolaitokselle, sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille, perhetyöntekijöille tai vaikkapa eri syistä puhekykynsä menettäneille, ja miksei vaikka turisteillekin”, Gavrilov luettelee.

kuvako-työpaja
Sovellusta kehitettiin työpajoissa yhdessä oikeiden käyttäjien kanssa saavutettavuus huomioiden.

Myös sovelluksesta tuli saavutettava

Hankkeen aikana astui voimaan EU:n saavutettavuusdirektiivi. Direktiivin mukaan kaikkien julkisten verkkopalveluiden täytyy olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä ja mobiilisovellusten täytyy olla saavutettavia 23.6.2021 mennessä. Arviolta noin 15% väestöstä ei syystä tai toisesta pysty käyttämään sivuja, joita ei ole toteutettu saavutettavuusperiaatteiden mukaan.

Saavutettavaa palvelua pystyy kuka tahansa käyttämään ja ymmärtämään.

-”Direktiivin tultua aloimme miettiä, voisimmeko rakentaa mobiilisovelluksemme saavutettavaksi. Ajateltuamme asiaa, päätimme suunnitella ja toteuttaa mobiilipalvelun alusta asti saavutettavaksi. Tällä tavalla toteutettuja saavutettavia mobiilipalveluita on Suomessa toistaiseksi vielä vähän”, toteaa hankkeessa mukana ollut projektipäällikkö Suvi Pylvänen XAMKista.

Pylvänen uskoo, että käyttöliittymäsuunnittelijatkin hyötyvät seminaarin annista sekä sovellukseen tutustumisesta. XAMK vastasi mobiilisovelluksen teknisestä toteuttamisesta yhdessä Humakin saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa.

Sovellukseen tehtiin Kehitysvammaliiton/Papunetin toimesta muun muassa kattava saavutettavuusarviointi ja -testaus sekä ohjeistus. Tämän pohjalta tehtiin yhdessä XAMK:n kanssa sovellukseen korjauksia. KVL/Papunet on levittänyt lisäksi tietoa saavutettavuudesta tietoa hankkeen eri vaiheissa.

KUVAKO-hanke ja sovellus Helsingissä 3.10.

Kuvakommunikaatiota vuorovaikutustilanteissa sekä Kuvako-hankkeen kuvien syntyhistoriaa sekä itse sovellusta esitellään Humakin TKI-keskuksessa pidettävässä seminaarissa 3.10.2019 kello 10-15.

Tilaisuus soveltuu hyvin muun muassa työssään monikulttuurisia viestintätilanteita kohtaaville, kommunikaatiovaikeuksia omaavien (autistit, puhevammaiset, afaatikot) omaisille sekä viestinnän ammattilaisille tai käyttöliittymäsuunnittelijoille, jotka pohtivat kuvien käyttöä joko viestinnässä tai osana käyttöliittymää.

Osallistuminen on ilmaista ja voit ilmoittautua tilaisuuteen täältä.

Seminaari striimataan verkossa. Myös etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan seminaariin oheisen linkin kautta.

Seminaari kuvakommunikaatiosta erityisryhmien kanssa Kuopiossa (myös striimaus) 1.10.

Erityisryhmäkommunikaatiota sivuaa myös toinen Humakin järjestämä seminaari Graafisen symbolin merkitys kommunikoinnissa 1.10.2091 Kuopiossa.

Tämän tilaisuuden pääpuhujana on kansainvälisesti tunnettu Oslon yliopiston psykologian emeritusprofessori Stephen von Tetzchner.

Von Tetzchner on kansainvälisesti tunnustettu tutkija, jonka laaja tutkimustyö käsittelee kielen ja kommunikaation kehitystä erityisryhmien (oppimisvaikeuksista kärsivät, kuurot, sokeat, Rettin, Touretten ja Aspergerin oireyhtymän omaavat sekä autistiset) piirissä. Tämä seminaari on maksullinen – myös striimauksen kautta seurattuna. Ilmoittautuminen seminaariin tästä.

Kuvako -hankkeesta

kuvako -hanke ja kuvakom-sovellus
Sovellus suunniteltiin saavutettavuussäädösten mukaiseksi.

KUVAKO – kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa EUSA (Euroopan unionin sisäasioiden rahastot).

Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon opisto ry ja Kehitysvammaliitto. Hankkeen päättyessä tuotosten ylläpidosta vastaa Papunet.

Hanke päättyy tammikuussa 2020 ja Kuvakom –sovelluksen ylläpidosta vastaa Papunet sen päättymisen jälkeen.

Uutista on päivitetty KVL/Papunetin osallistumisen osalta 18.9.2019.