Olen antirasisti -kampanja kannustaa rakentamaan rasismista vapaata Suomea

Olen antirasisti teksti kolmella kielellä.
Maahanmuuttajataustainen mies ja nainen keskustelevat.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on mukana Oikeusministeriön, Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Työ- ja elinkeinoministeriön Olen Antirasisti -kampanjassa. Kansallisen kampanjan tavoitteina on lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista sekä aktivoida ihmisiä ja organisaatioita tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lisäksi kampanjassa mukana olevat organisaatiot haluavat rohkaista sivustakatsojia, jotka eivät koe rasismia, puuttumaan havaitsemiinsa tilanteisiin.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on inhimillisempää maailmaa rakentava ammattikorkeakoulu. Strategisena tavoitteenamme on luoda tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kehittämällä ihmisiä yhdistävää osaamista. Monikulttuurikohtaaminen, kotoutuminen ja työyhteisöjen monimuotoisuus ovat konkreettisesti mukana toiminnassamme niin opintojaksojemme teemoina kuin monien TKI-hankkeidemme konkreettisina kehittämissisältöinä. Kampanja aikana sisällytämme kampanjan monimuotoisuus työyhteisöissä (5 op) ja Monikulttuurikohtaaminen ja kotoutuminen (5 op) opintojaksoille.

Miksi Olen antirasisti -kampanja järjestetään?

Tutkimustulokset osoittavat rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemusten olevan Suomessa Euroopan keskitasoa huomattavasti yleisempää, etenkin henkilöiden kohdalla, jotka kuuluvat näkyvään etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön. Rasismia esiintyy laajasti eri yhteiskunnan toiminnoissa koulutuksesta työelämään ja niin yksityisissä kuin julkisissakin palveluissa.

– Rasismi on laaja-alainen yhteiskunnallinen syrjinnän muoto, jota liian moni kokee omassa arjessaan. Rasismin passiivinen tuomitseminen ei riitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Meidän täytyy olla antirasisteja eli tietoisesti toimia rasismia vastaan aktiivisilla teoilla, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo Oikeusministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

– Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden turvaaminen on hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita. Haluamme rakentaa suomalaista yhteiskuntaa, jossa jokainen tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi ilman syrjintää tai syrjinnän pelkoa, Henriksson jatkaa.

Humak haluaa olla mukana aktiivisesti kampanjassa edistämällä ihmisoikeuksien ja yhdenmukaisuuden toteutumista kaikille. Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasmismin muotoja vastaan. Antirasistista toimintaa on työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja. Antirasistisia tekoja ovat epäasialliseen käytökseen ja syrjintään puuttuminen.

Kuinka voit olla mukana?

Kampanjaan voivat liittyä niin yksityishenkilöt kuin orgaanisaatiotkin. Organisaatiot voivat liittyä mukaan täyttämällä osallistumislomakkeen Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla.

Yksityishenkilöt voivat osallistua kampanjaan käyttämällä kampanjatunnistetta #OlenAntirasisti, #JagÄrAntirasist tai #IAmantiracist. Yksityishelönä voit jakaa oman antirasistinen tekosi, jonka olet tehnyt tai aiot tehdä. Voit kertoa, miten olet toiminut antirasistisesti, kuinka olet puuttunut rasistiseen tilanteeseen, miten kehität itseäsi antirasistisena toimijana tai minkä antirasistisen teon aiot tehdä. Jakamalla omia tekojasi voit aktivoida, herätellä ja innoittaa ihmisiä, jotka eivät itse kohtaa rasismia. Tällä tavoin kannustat myös muita puuttumaan rasismiin. Vinkkejä antirasistisiin tekoihin löydät kampanjasivulta.

Toimitaan kaikki yhdessä rasismista vapaan, yhdenvertaisen Suomen puolesta ja puututaan aktiivisesti havaitsemiimme rasistisiin tekoihin ja vihapuheeseen.

Lisätietoja kampanjasta kampanjasivulla.