Silloin kun ei ole yhteistä kieltä tarvitaan apuvälineitä

Luentosali, joka on täynnä ihmisiä ja nainen puhuu mikrofoniin etualalla.

KUVAKO-hanke järjesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa seminaarin Helsingissä Valkeassa Talossa. Seminaarissa jaettiin tietoa hankkeen tuloksista, arjen vuorovaikutustilanteisiin, joissa  henkilöillä ei ole yhteistä kieltä. Seminaaria seurasi striimauksen välityksellä ja paikan päällä yhteensä 193 henkilöä.

Seminaarin avasi hankkeen projektipäällikkö, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Humak, lehtori Marja Eskel. Humak on hallinnoinut KUVAKO-kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa hanketta vuosina 2017-2020.

Hankeidean taustalla kuvakommunikaatioon ja multimodaalisuuteen perustuva tulkkauskoulutus

Marja Eskel kertoi hankkeen taustasta ja hankeideasta, joka sai alkunsa Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus vahvuusalalta.

Vuonna 2016 vahvuusalalla valmisteltiin opetussuunnitelmamuutosta, jonka seurauksena luotiin kaksi koulutuksen profiilia.

Humakin Helsingin kampuksella jatketaan viittomakielen tulkkien koulutusta. Kuopion kampuksella koulutetaan puhevammaisten tulkkeja neljävuotisessa koulutuksessa.

“Hankeidea sai alkunsa Kuopiossa toteutettavasta opetussuunnitelmasta, jossa painottuu kuvakommunikaatioon ja multimodaalisuuteen perustuva tulkkaus.”

Hankekumppaneina hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, joka vastaa hankkeessa yhdessä Kehitysvammaliiton Papunetin kanssa kommunikaatiosovelluksen kehittämistyöstä.

Kehitysvammaliiton Papunet, Selkokeskus ja Tikoteekki ovat tuoneet hankkeeseen kuvakommunikaatioon, selkokieleen liittyvää kuviin liittyvää vahvaa asiantuntemusta.

Pohjois-Savon opistolla on ollut osaamista turvapaikanhakijoihin ja kotoutumiseen liittyen.

Kuvakom-sovellus toimii vaikka matkapuhelimessa.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on vastannut hankkeen hallinnoinnista, kartoittavasta tutkimuksesta, työpajatoiminnan järjestämisestä ja KUVAKO-kuvien luomisesta sekä sovelluksen että kuvien testauksesta.

Kolmivuotinen KUVAKO-hanke sai rahoituksen sisäministeriön EUSA-rahastosta.

Sisäministeriön erityisasiantuntija Iikka Saunamäki kertoi seminaarin aloituspuheenvuorossa hankkeen merkityksestä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa sekä rahoituksen perusteista.

Sisäministeriön erityisasiantuntija Iikka Saunamäki.

Päivän aikana kuultiin useita mielenkiintoisia esityksiä tavoista, joilla hankkeen tuloksiin on päästy.

KUVAKO-hankkeen tutkija Elina Tapio kuvasi kartoittavan tutkimuksen tuloksia.

Tutkija Elina Tapio kertoo KUVAKO-hankkeen tuloksista.

Keskeisimpiä havaintoja oli, että vastaanottokeskuksissa on käytössä useita vuorovaikutuksen resursseja.

Suvi Pylvänen esitteli  Kuvakom-sovelluksen kehitystyötä.

KATSO SEMINAARI-TALLENNE KUVAKO 3.10.2019

Teksti: Marja Eskel ja KUVAKO-hanke.
Kuvat: Marja Eskel, Marika Stam ja KUVAKO-hanke.