Uuteen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa.

Ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.

AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Kaikki alat käyttävät AMK-valintakoetta lukuun ottamatta kulttuurialaa.

Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla.

“Hakijan kannalta hakeutuminen helpottuu merkittävästi, sillä samassa koetilaisuudessa hakija voi suorittaa valintakokeen useiden eri alojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin.

Myös kokeeseen valmistautuminen helpottuu, sillä koe ei vaadi ennakkovalmentautumista”, toteaa AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin.

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä.

Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Lisäksi kokeessa arvioidaan hakukohteista riippuen matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja.

AMK-valintakoe on laadittu tutkittuun tietoon perustuen, jolla pyritään varmistamaan se, että AMK-valintakoe mittaa tai arvioi kullakin alalla tarvittavia keskeisiä valmiuksia.

Ammattikorkeakoulut valmiita AMK-valintakokeen järjestämiseen

Hakija tekee kokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana. Ammattikorkeakoulut ovat valmistautuneet AMK-valintakokeen järjestämiseen huolellisesti.

“Ammattikorkeakoulut ovat valmiita, ja toivotamme hakijat tervetulleiksi valintakoetilaisuuksiin”, kertoo AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja.

Humakissa syksyn haussa perinteistä koetta käyttävä kulttuurituotanto

Humakista syksyn haussa on mukana vain kulttuurituotannon koulutus. Kulttuuriala ei käytä yhteistä valintakoetta.

Valintakokeen tarkemmat ohjeet lähetetään valintakokeisiin kutsuttaville sähköpostilla.

Humakissa tehdään kuitenkin jo valmisteluita kevään 2020 hakuja ja valintakokeita varten. Keväällä haussa ovat kulttuurituotannon lisäksi myös yhteisöpedagogin ja tulkin koulutukset.

Syksyn 2019 AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan 29.11.2019 mennessä.

Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto tiedottaa valintakoeuudistuksesta

AMK-valintakokeen tiedot ja ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi  -sivustolle.

Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt:

Marko Borodavkin
Projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
040 662 5046, marko.borodavkin@metropolia.fi

Tapio Rimpioja
Ohjausryhmän puheenjohtaja, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
050 376 4063, tapio.rimpioja@metropolia.fi

Petri Lempinen
Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
040 766 7805, petri.lempinen@arene.fi