Syksyn yhteishaku 31.8.-14.9.2022 – Haussa mukana yhteisöpedagogi (AMK), MOVE ja TYKE sekä kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Syksyn 2022 korkeakoulujen yhteishaku on ajalla 31.8. (kello 8.00) – 14.9. (kello 15.00) opintopolku.fi -järjestelmässä. Humakin hakukohteista ovat mukana kaksi yhteisöpedagogi (AMK) -verkkotutkintoa, MOVE ja TYKE sekä maisteritasoinen kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto.

Syksyn haussa ovat mukana AMK-tutkinnoista verkkototeutuksina järjestettävät Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op, järjestö- ja nuorisotyö, verkkotutkinto (MOVE) ja Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op, järjestö- ja nuorisotyö, Työyhteisön kehittäjä, (TYKE).

Maisteritasoisista tutkinnoistamme syksyn yhteishaussa on mukana Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 60 opintopistettä. Myös ylempi AMK -opinnot järjestetään verkkototeutuksena.

Hae Humakiin syksyn yhteishaussa.

Hakukohteina Yhteisöpedagogi (AMK), MOVE ja TYKE sekä Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Hakukohteittemme kuvaukset, hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet on kerrottu hakujärjestelmässä opintopolku.fi -osoitteessa. Löydät suorat linkit hakukohteisiimme alla olevista tutkintokuvauksista.

Lue myös yhteisöpedagogin tutkintoon vaadittavat alan terveydentila ja toimintakykyvaatimukset (avautuu ulkoisille sivuille).

Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkotutkinto (MOVE)

Yhteisöpedagogilla on vahva yhteiskunta- ja työelämätietous sekä hyvät taidot yhteisöllisen toiminnan organisoimiseen ja johtamiseen. Opinnoista valmistunut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kehittämisprosesseja ja -projekteja sekä edistää yhteisöllistä kehittämistoimintaa.

Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuus. Valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa 5 opintopisteen laajuista valintakoekurssia, jonka perusteella hakijat pisteytetään. Kurssi suoritetaan ajalla 21.9.-19.10.2022.

MOVE-opintoihin on aloituspaikkoja 70, joista ensimmästä korkeakoulupaikkaansa hakeville on varattu 45 paikkaa.

Linkki opintopolkuun:

Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, monimuotototeutus (TYKE)

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon työyhteisön kehittäjän opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa työyhteisön kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksesta valmistunut on kehityshakuinen ja uudistumiskykyinen kehittämistyön asiantuntija.

Pohjakoulutusvaatimuksena yleinen ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuus. Valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa 5 opintopisteen laajuista valintakoekurssia, jonka perusteella hakijat pisteytetään. Kurssi suoritetaan ajalla 27.9.-25.10.2022.

TYKE-opintoihin on aloituspaikkoja 40, joista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville on varattu 26 paikkaa.

Linkki opintopolkuun:

Kulttuurituottaja (ylempi AMK), monimuotototeutus

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutus on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivalle kulttuurituotannon ammattilaiselle, joka haluaa syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja. Tutkinto antaa valmiuksia toimia kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu Kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Myös tutkintoja vastaavat ulkomaiset tutkinnot hyväksytään. Hakukelpoisuuden voi edellä mainittujen tutkintojen lisäksi saada myös vanhanmuotoisella opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus kulttuuri- tai sen läheltä olevalta alalta.

Ennakkotehtävä

Hakuun liittyy ennakkotehtävä, joka on karsiva. Hakukelpoinen ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittanut hakija kutsutaan haastatteluun. Ennakkotehtävästä ei anneta palautetta. Hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävä 26.9.2022 klo 15.00 mennessä hakuaikana yhtenä liitetiedostona Humakin sähköiseen palautusjärjestelmään. Ennakkotehtävä: https://elomake.humak.fi/lomakkeet/433/lomake.html

Haastattelu

Kutsut etäyhteydellä tehtävään haastatteluun lähetetään s-postitse hakukelpoisille ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille aikaisintaan 7.10.2022. Haastattelut järjestetään 25.-27.10.2022. Haastattelu on hakijalle yksipäiväinen ja se kestää n. 20 min / hakija. Haastattelussa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin valmentavaan koulutukseen.

Linkki opintopolkuun:

Hakijan opas on julkaistu

Hakijan opas Humakin koulutuksista on julkaistu verkkomuotoisena. Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeen löydät opintopolku.fi -osoitteesta.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan marraskuun lopulla

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11.2022. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään pe 2.12.2022 klo 15:00. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 13.12.2022 klo 15:00.

Muista myös avoin AMK ja suorita osia tutkinnoistamme tai polkuopinnot

Avoimessa ammattikorkeakoulussamme voit suorittaa maksullisia yksittäisiä opintojaksoja, tutkintotavoitteellisia polkuopintoja ja aihealueittain räätälöityjä opintokokonaisuuksia.

Maksuttomat kurkistuskurssit tutustuttavat tutkintoihin ja opiskeluun korkeakoulussa. Ne ovat laajuudeltaan muutamia opintopisteitä.

Verkkokauppaamme pääset tästä.

Teksti: opintopolku.fi ja Marika Stam.