Ehdit vielä hakea! Yhteishaussa 15.9.2021 kello 15 asti: Yhteisöpedagogi (AMK) MOVE ja TYKE sekä Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Tammikuussa opiskelemaan! Korkeakoulujen yhteishaku on käynnissä opintopolku.fi -järjestelmässä ajalla 1.9. (kello 8.00) – 15.9. (kello 15.00). Humakista on mukana kolme hakukohdetta. Kaksi Yhteisöpedagogi (AMK) -kohdetta; MOVE ja TYKE sekä Kulttuurituottaja (YAMK). Muistathan tehdä myös ennakkotehtävän/valintakoekurssit.

Syksyn haussa ovat uutuuksinamme Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op, järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, verkkotutkinto (MOVE) ja työyhteisön kehittäjä, monimuotototeutus (TYKE).

Maisteritasoisista tutkinnoistamme syksyn yhteishaussa on mukana Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 60 opintopistettä.

Syksyn yhteishaku tapahtuu uudistetussa Opintopolku.fi-hakujärjestelmässä.

Hakijan opas on julkaistu

Hakijan opas on julkaistu verkkomuotoisena: Hakijan opas syksy 2021

Hae Humakiin syksyn yhteishaussa.

Hakukohteina Yhteisöpedagogi (AMK), MOVE ja TYKE sekä Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Hakukohteittemme kuvaukset, hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet on kerrottu hakujärjestelmässä opintopolku.fi.

Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, verkkotutkinto (MOVE)

Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuus. Valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa 3 opintopisteen laajuista valintakoekurssia, joka suoritetaan ajalla 22.9.-20.10.2021. MOVE-opintoihin on aloituspaikkoja 60. Linkki opintopolkuun:

Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, monimuotototeutus (TYKE)

Pohjakoulutusvaatimuksena yleinen ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuus. Valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa 5 opintopisteen laajuista valintakoekurssia, joka suoritetaan ajalla 27.9.-25.10.2021. TYKE-opintoihin on aloituspaikkoja 35. Linkki opintopolkuun:

Kulttuurituottaja (ylempi AMK), monimuotototeutus

Tutkinnon hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Myös em. tutkintoja vastaavat ulkomaiset tutkinnot hyväksytään. Hakukelpoisuuden voi  lisäksi saada myös vanhanmuotoisella opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. Ja lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus kulttuuri- tai sen läheltä olevalta alalta.

Hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävä 22.9.2021 klo 15.00 mennessä. Hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan etähaastatteluun, joka järjestetään ajalla 19.-21.10.2021. Hakijakohtaisesti haastattelu on yhden päivän aikana, kesto noin 20 minuuttia. Linkki opintopolkuun:

Lisätietoja koulutuksista, hakemisesta ja valinnoista saa Humakin verkkosivuilta, opintopolusta ja hakijapalveluista. Humakin hakijapalvelut: hakijapalvelut@humak.fi tai +358 (0)29 451 9300.

Muista myös avoin AMK ja suorita osia tutkinnoistamme

Avoimessa ammattikorkeakoulussamme voit suorittaa yksittäisiä opintoja, polkuopinnot ja opintokokonaisuuksia. Joulukuun 2021 loppuun asti tarjoamme valtaosan avoimen AMKin tarjonnastamme maksuttomasti työttömille ja lomautetuille. Kurkistuskurssit, joilla pääset tutustumaan koulutuksiimme ja opiskeluun ammattikorkeakoulussa, ovat kaikille ilmaisia opintoja.

Verkkokauppaamme pääset tästä.

Teksti: Marika Stam.

(Julkaistu 6.8.2021. Lisätty 10.8. avoin AMK. Päiv. 31.8. Muokattu ingressi 9.9.2021.)