Viittomakielen ja tulkkausalan kansainvälinen osaaminen -opinnot avoimen AMKin uutuuksia

Avoin AMK verkkokaupan kuvia ja osoite.

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkauksen koulutus on avannut avoimen AMK:n tarjontaan syksyksi 2020 kolme uutta opintojaksoa, joilla erityisesti työelämässä olevat viittomakielen tulkit voivat täydentää kansainvälistä osaamistaan. Opintojaksot suoritetaan kokonaan verkossa.

Tulkkauksen koulutuksen avoimen AMK:n koordinaattori, lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää kertoo, että koronaviruspandemian vuoksi tulkkien työmäärä on tilapäisesti vähentynyt, koska liikkumis- ja kokoontumisrajoitteiden takia tulkkausta ei tarvita niin paljon kuin normaalisti.

”Työelämässä olevilla tulkeilla on siten poikkeustilanteen takia aikaa osaamisen kehittämiselle ja opiskelulle. Halusimme vastata tähän tarpeeseen ja tarjota tulkeille mahdollisuuden syventää kansainvälisen viittomisen osaamistaan uusilla opintojaksoilla.”, kertoo Putkonen-Kankaanpää.

Kuvituskuva.

Tutustu eri viittomakieliin kansainvälisen viittomisen opintojaksolla

Opintojaksolla tutustutaan kansainväliseen viittomiseen. Opintojaksosta vastaava Humakin lehtori Juha Manunen vinkkaa, että opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisyysestä ja kansainvälisestä kuurojen yhteisöstä.

Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka osaavat jo suomalaista viittomakieltä ja haluavat täydentää osaamistaan kansainvälisen viittomisen osaamisella.

Kuvituskuva.

Viittomakielen tulkeille mahdollisuus täydentää osaamistaan kansainvälisissä ympäristöissä toimimiseen vaadittavilla taidoilla

“Tulkkaus kansainvälisissä toimintaympäristöissä” -opintojaksolla opiskellaan kansainvälisessä ympäristössä käytettäviä tulkkauksen tekniikoita ja teknologiaa.

Lisäksi opintojaksolla syvennetään monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä tarvittavia tulkkaustaitoja sekä opiskellaan kansainvälistä viittomista.

“Tulkkausalan kansainvälinen osaaminen” -opintojaksolla opitaan kykyä tunnistaa tulkkausalan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Opintojaksolla opiskelija voi painottaa sisältöjä oman osaamisprofiilinsa mukaan esimerkiksi kuurosokeille asiakkaille tulkkaukseen.

Opintojaksot on suunnattu viittomakielen tulkeille, jotka haluavat täydentää kansainvälistä osaamistaan.

”Opintojaksot sopivat erityisesti tulkeille, jotka ovat kiinnostuneet kansainvälisistä tehtävistä tai työskentelevät esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa”, kertoo Manunen.

Klikkaa opintojaksojen tarkempiin tietoihin ja ilmoittautumiseen verkkokauppaamme:

Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 3.8.2020.

Klikkaa alla olevasta bannerista koko opetustarjontaamme verkkokaupassa: