“Moninaisuuden osaaja” sekä “Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja” -teemat uutuuksina avoimessa AMKissa

Avoin AMK verkkokaupan kuvia ja osoite.

Humakin avoimeen ammattikorkeakoulun tarjontaan on avattu kaksi uutta yhteisöpedagogikoulutuksen osaamiskokonaisuutta, jotka ovat suoritettavissa kokonaan verkossa lukuvuoden 2020–2021 aikana. Osaamiskokonaisuudet ovat kumpainenkin laajuudeltaan 20 opintopistettä ja ne ovat suoritettavissa joustavasti työn ohessa.

Avoimen ammattikorkeakoulun osaamiskokonaisuuksien avulla työelämässä olevat voivat hankkia uutta osaamista ja parantaa työllistymismahdollisuuksia tai suuntautua uudenlaisiin tehtäviin.

Osaamiskokonaisuudet ovat Humakin AMK-tutkintojen osia ja ne sopivat erityisen hyvin lyhytkestoiseksi täydennyskoulutukseksi.

Moninaisuuden osaajan -osaamiskokonaisuus antaa valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista

Moninaisuuden osaaja -osaamiskokonaisuus sisältää monikulttuurisuutta, moninaisuutta ja kotoutumista kehittävällä otteella tarkastelevia opintojaksoja.

Osaamiskokonaisuuden kehittämisestä vastaava Humakin lehtori Satu Riikonen kertoo, että idea osaamiskokonaisuuteen syntyi työelämän tarpeista. ”Humakilla on vahvaa osaamista yhteiskunnallisen moninaisuuden näkökulmista ja yhteistyökumppanit työelämässä ovat toivoneet näihin teemoihin liittyviä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja”, Riikonen kertoo.

Opinnot antavat valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista ja ovat hyödynnettävissä laajasti eri aloilla. Opintojen aikana moninaisuutta tarkastellaan yksilö- ja yhteisötasolla siten, että opiskelija saa laaja-alaisia valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti.

”Kokosimme osaamiskokonaisuuteen opintojaksoja, joissa opiskellaan yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, monikulttuurisuutta ja opitaan vähemmistöjen asemasta. Ennen kaikkea osaamiskokonaisuus tarjoaa työkaluja toimia moninaisuutta arvostaen”, Riikonen kertoo.

Riikosen mukaan osaamiskokonaisuus soveltuu hyvin eri alojen ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisön tai muiden yhteisöjen moninaisuuden kehittämisestä sekä uusista näkökulmista moninaisuuteen.

”Moninaisuuden havaitseminen ja huomioiminen kuuluu oikeastaan ihan kaikkialle yhteiskunnassa ja hyvin erilaisissa tehtävissä toimiville. Toivottavasti erilaisilla taustoilla olevat ihmiset innostuvat opiskelemaan tätä osaamiskokonaisuutta ja oppimaan uutta moninaisuudesta.”, Riikonen lisää.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisen Moninaisuuden osaajan 20 op –osaamiskokonaisuuteen löydät verkkokaupastamme. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 3.8.2020.

Kuvituskuva.

Teoriapohjaa ohjaamiseen Kohtaamisen ja ohjaamisen osaajan -osaamiskokonaisuudella

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuuden opintojaksoilla vahvistetaan ryhmän ja yksilön ohjaamisen taitoja, pohditaan ohjaamisen eettisiä näkökulmia sekä syvennetään ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista teoreettisesti.

Osaamiskokonaisuuden suunnittelusta vastaava Humakin lehtori Tanja Hakoluoto kertoo, että opintojaksot muodostavat selkeän toisiaan tukevan kokonaisuuden ja jatkumon. ”Nämä neljä 5 opintopisteen opintojaksoa sisältävät kohtaamiseen ja ohjaamiseen liittyvän osaamisen ja pedagogiikan tärkeimmät elementit ja antavat tukevan pohjan niiden ymmärtämiseen eri näkökulmista”, Hakoluoto toteaa.

Osaamiskokonaisuuden teemat ovat erittäin ajankohtaisia myös julkisessa keskustelussa. ”Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseksi tarvitaan tässä teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa kunnioittavaa kohtaamista, läsnäoloa ja vuorovaikutusta sekä osaavaa opastusta elämässä eteenpäin. Ajankohtaisissa keskusteluissa esimerkiksi urheiluseurojen osalta on myös ollut vahvasti mukana ohjaamisen eettiset näkökulmat.”, Hakoluoto kertoo.

Hakoluoto on huomannut, että Humakin avoimessa AMK:ssa ja CampusOnline -opinnoissa on opiskellut viime vuosina lisääntyvä joukko lähialoilla työskenteleviä tai lasten ja nuorten parissa vapaaehtoistyötä tehneitä, jotka ovat tulleet täydentämään osaamistaan näistä teemoista tai hakemaan vahvempaa teoreettista pohjaa ja ymmärrystä tekemälleen työlle. He ovat valinneet usein joko väyläopinnot (60 op) tai muutaman erillisen opintojakson opiskeltavakseen.

”Tämän osaamiskokonaisuuden taustalla on siis tavoite tarjota jatkossa selkeä ja sopivan kokoinen opintokokonaisuus, joka on mahdollista tehdä vuoden aikana muun elämän ohessa.” Hakoluoto summaa. Kaikki osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettavissa avoimessa AMK:ssa myös yksittäin.

Hakoluoto suosittelee osaamiskokonaisuutta kaikille ihmisten parissa työskenteleville, mutta erityisesti heille, jotka kaipaavat vuorovaikutustaitojensa ja kasvatuksellisen ohjausosaamisen vahvistamista teoreettisella ymmärryksellä ja kokemustietoa laajemmalla tietoperustalla.

Osaamiskokonaisuus soveltuu erityisesti henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa koulutustaustaa ohjaamisesta, mutta jotka työssään tai vapaa-ajallaan toimivat erilaisissa ohjauksen ja kohtaamisen vuorovaikutustilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaseurojen tai muiden vapaa-ajan harrastusjärjestöjen työntekijät tai vapaaehtoiset, 2. asteen työpaikkaohjaajat, työpajojen ohjaajat jne.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisen Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op -osaamiskokonaisuuteen löydät verkkokaupastamme. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 3.8.2020.

Tutustu koko Humakin avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan klikkaamalla linkkiä verkkokauppaamme tai alla olevaa banneria: