Seikkailukasvatus ohjaamisen menetelmänä

Seikkailukasvatus on aktiiivinen metodi, joka hyödyntää ulkoilmassa ja aidoissa ympäristöissä tapahtuvia toimintoja. Humakin seikkailukasvatuksen lehtori Kai Lehtonen esittelee videojulkaisussa Seikkailukasvatus ohjaamisen menetelmänä, mitä Humakin seikkailukasvatus ja aidoissa ympäristöissä tapahtuva kokemuksellinen oppiminen on.

Seikkailukasvatus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: ympäristökasvatukseen, yksilön ominaisuuksien kehittämiseen sekä ryhmän toiminnan kehittymiseen. Koulutuksen tavoitteena on osaava seikkailukasvatuksen ohjaaja, joka hallitsee eri lajien teknisiä taitoja, huomioi turvallisen toiminnan valitussa aidossa ympäristössä, on sosiaalisesti taitava sekä ottaa ympäristöasiat huomioon.

Seikkailukasvatus ohjaamisen menetelmänä -videossa kerrotaan myös, keille koulutus soveltuu ja missä ammateissa ohjaamisen menetelmästä on erityistä hyötyä. Lisäksi seikkailukasvatuksen opiskelijat kertovat, kuinka he aikovat hyödyntää oppimaansa omassa työssään.

Videon toimittajat:
Kai Lehtonen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja
Jarmo Röksä, viestintäpäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Videon ohjaus, kuvaus ja leikkaus: Emilia Reponen, viestintäassistentti, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Videossa esiintyvät henkilöt: Jussi Muittari, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä seikkailukasvatuksen opiskelijat (avoin amk) Juha Jokinen ja Eva Roni.

Julkaisupäivämäärä: 8.11.2017

  • Kirjoittaja: Kai Lehtonen, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 08.11.2017
  • Kirjoittaja: Jarmo Röksä, Viestintäpäällikkö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 08.11.2017