Soveltavan taiteen tuotteistaminen palvelumuotoilun keinoin

Tatu ja Sote
Tatu ja sote -valmennuksissa luotiin taidelahtöisiä palveluja sosiaali- ja terveysalan käyttöön. Kuvaaja: Kirsi Siukola

Humakin vuosina 2015–2018 vetämä Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke tuotti runsaasti käytännön tietoa soveltavan taiteen palveluiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta. Hankkeen aikana järjestimme kulttuuri- ja sote-alan ammattilaisille suunnatun, lukuvuoden mittaisen Tatu ja Sote – taidetta hyvinvointialalle -täydennyskoulutuksen eri puolilla Suomea yhteensä kuusi kertaa. Tänä aikana pääsimme tutkimaan monelta kantilta soveltavan taiteen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen kysymyksiä, joita olemme koonneet julkaisuun Taide palvelee – Soveltavan taiteen palvelumuotoilu. http://hvvvtdev.humak.fi/wp-content/uploads/sites/19/2018/02/taide-palvelee-web.pdf  Nyt hankitun tiedon ja saatujen kokemusten pohjalta on rakennettu Soveltavan taiteen palvelumuotoilu -verkkokurssi.

Tavoitteena sisällöllisesti laadukkaat ja taloudellisesti kannattavat palvelut

Tatu ja Sote –koulutuksessa osallistujista muodostettiin moniammatillisia tiimejä, jotka kehittivät hyvinvointia tukevia taidepalveluja. Koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa sisällöllisesti laadukkaita ja taloudellisesti kestäviä palveluja, joita osallistujat voisivat toteuttaa ja kehittää eteenpäin koulutuksen päätyttyä. Palveluja suunniteltiin moninaisille kohderyhmille nuorista vankeihin ja ikäihmisiin, useiden eri taiteenalojen menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeet kestävät vain rajatun ajan, mutta niissä kehitetyt mallit on tärkeää saada elämään pidemmälle. Valmennuksia vedettäessä hankittu käytännön osaaminen onkin kiteytetty Soveltavan taiteen palvelumuotoilu – nimiseksi verkkokurssiksi (laajuus 10 op), joka toteutetaan ensimmäisen kerran keväällä 2019. Verkkokurssilla toteutetaan soveltavan taiteen palvelumuotoiluprojekti sekä käsitellään mm. seuraavanlaisia teemoja:

  • taide sote-alalla
  • soveltavan taiteen palvelumuotoilu
  • toimijana soveltavan taiteen kentällä

Sanapari ”soveltava taide” sisältää sekä osallistujalähtöisyyden että taiteen käsitteet. Kumpikaan osa-alue ei saa unohtua onnistuneessa konseptissa. Taidelähtöisten palveluiden muotoilussa on tärkeää, että osallistumisen kynnys on matala ja että toiminta tarjoaa osallistujilleen kuulluksi tulemisen kokemuksia sekä onnistumisen tuntemuksia ja elämyksiä. Soveltavan taiteen tarkoituksena on tukea osallistujan kehittymistä, joten koko toiminnan idea vesittyy, jos siitä tulee liian ulkoa ohjattua. Myös taiteen tulee olla läsnä, sillä jos toiminta typistyy pelkäksi ennalta määrätyn suunnitelman toteuttamiseksi, luovan työskentelyn edut menetetään, ja kyse on jostain aivan muusta kuin soveltavasta taiteesta. Pikaisella vilkaisulla saattaa näyttää, että soveltavuus ja taide aiheuttavat ristiriidan – miten tuottaa kiinnostavaa taidetta, jonka tekeminen ei kuitenkaan saa vaatia minkäänlaista ennakko-osaamista? On kuitenkin täysin mahdollista kehittää konsepteja, joissa luodaan hienoja taideteoksia ja samalla tuetaan osallistujien henkilökohtaista kehittymistä.

Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 10 op on tarjolla Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa keväällä 2019. Lue lisää: https://kauppa.humak.fi/tuote/soveltavan-taiteen-palvelumuotoilu-pm-vvst04-3001/

Oona Tikkaoja ja Sanna Pekkinen
Kirjoittajat vastaavat Humakin Soveltavan taiteen palvelumuotoilu -opintojaksosta

  • Kirjoittaja: Oona Tikkaoja, Kuvataiteilija, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 13.9.2018
  • Kirjoittaja: Sanna Pekkinen, FL, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 13.9.2018