Uudistuvat opiskelijaprofiilit – “Osaaminen edellä -blogisarja, osa 2”

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Tämä on Osaaminen edellä -blogisarjan 2. osa. Blogisarjassa kuvataan Humakin opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Uudistuksen tärkeimmät lähtökohdat ovat tulevaisuuden työelämän tarpeet ja opiskelijalähtöisyys. Blogien kirjoittajat kuuluvat uutta opetussuunnitelmaa valmistelleeseen Humakin pedagogiseen henkilökuntaan. Opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä Humak kehittää prosessejaan osana Osaamista kehittävä korkeakoulu -ohjelmaa.

Blogisarja on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, kuten opettajille, suunnittelijoille, työelämän edustajille ja opiskelijoille. Blogisarjassa on aikaisemmin julkaistu osa: 1) Humakin opetusta kehittämässä.

Banneri Osaaminen edellä -blogisarjalle.

Mitä tapahtuu, kun kaiken uuden opiskelusta innostunut Utu, vuosia sitten viimeksi opiskellut, alanvaihtaja Selmi, vasta valkean ylioppilaslakin päähänsä painanut Noe ja ammattialansa konkari ensimmäiseen korkeakoulututkintoon tähtäävä Tuisku kohtaavat ammattikorkeakoulun opinnoissa? Pystymmekö ammattikorkeakouluna vastaamaan heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa?

Tätä lähdimme kartoittamaan Osaamista kehittävä korkeakoulu -ohjelman Monimuotoiset oppimispolut -projektissa. Projektin tavoitteena on muotoilla ja kuvata oppimispolut, joita pitkin opiskelija voi tulevaisuudessa opinnoissaan Humakissa edetä. Selkeästi määritellyt polut auttavat viestimään hakijoille ja opiskelijoille, millaista opiskelu Humakissa on ja millaisia vaihtoehtoja Humak tarjoaa.

Palvelumuotoilulla kiinni opiskelijoiden tarpeisiin

Lähtökohdaksi oppimispolkujen muotoilulle otimme opiskelijoiden yksilölliset ja monimuotoistuvat tarpeet. Menetelmäksi valikoitui palvelumuotoilu ja UK Design Councilin Double Diamond – eli tuplatimanttimalli. Palvelumuotoilu tarjoaa prosessin ja menetelmiä, joilla voidaan kehittää palveluita vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Tutkimusvaiheessa selvitimme, millaisia opintoihin liittyviä tarpeita ja toiveita opiskelijoillamme on.  Järjestimme työpajoja lehtoreille, teimme kyselyn opiskelijoille ja haastattelimme heitä. Käytössämme oli myös aineistoa, jota kerätään osana Humakin laatutyötä, kuten opiskelijapalautteita.

Utu, Selmi, Noe, Tuisku ja viisi muuta opiskelijapersoonaa alkoi hahmottua aineistosta saatujen satojen Mural-seinälle luokiteltujen lappusten analysointivaiheessa. Käyttäjäprofiilit tai persoonat ovat havainnollistavia kuvauksia palvelun käyttäjistä. Niiden avulla hahmotetaan käyttäjäryhmien jäsenten tyypillisiä ominaisuuksia ja piirretään mielikuvituksellisia ihmiskuvia käyttäjistä oikeista käyttäjistä kerätyn tiedon perusteella (Innokylä 2022).

Utu valikoi kaikki itseään kiinnostavat vaihtoehdot korkeakoulun tarjonnasta kehittääkseen itseään, kun taas Selmi on motivoitunut aloittamaan systemaattisen opiskelun saadakseen uuden ammatin. Ammatillisen kasvunsa alkumetreillä oleva Noe imee innostuneena vaikutteita ja tietoa koko korkeakouluyhteisöstä, ja Tuisku toivoo osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen nopeuttavan tutkinnon suorittamista.

Prosessiin osallistuneet lehtorit kokivat persoonien kautta opiskelijat tutun tuntuisiksi ja tunnistettaviksi. Moni kommentoi, että pystyisi heti nimeämään olemassa olevista opiskelijoista näihin profiileihin sopivia tyyppejä. Tiesimme opiskelijoiden erilaista elämäntilanteista, tarpeista ja haasteista, mutta projektin myötä nämä tulivat paremmin näkyviksi ja mallinnetuiksi. Ymmärryksemme opiskelijoidemme tarpeista lisääntyi.

Ihminen kävelee meren rannalla hiekalle kivistä tehdyssä labyrintissa.
Monimuotoistuvat tarpeet ja taustat, opiskelijoiden erilainen osaaminen sekä elämänmuutokset opiskelun aikana asettavat runsaasti vaatimuksia joustavan korkeakoulutuksen järjestämiselle. Kuva: Rawpixel

Persoonista profiileihin

Kun jatkoimme tuplatimanttimallin ideointivaiheella lehtoreiden kanssa työpajoissa, asettelimme nämä yhdeksän mielikuvituspersoonaa astelemaan Humakin tarjoamaa opintopolkua pitkin. Pohdimme, mitkä asiat meillä edistivät heidän tavoitteidensa saavuttamista, mitkä estivät niitä ja mikä olisi ideaalipolku kullekin persoonalle. Työskentelyn tuloksena havaitsimme, että aineistosta erottui koulutustaustan ja tavoitteiden perusteella neljä erilaista opiskelijaprofiilia, joille meillä tulee olla mietittynä tarkoituksenmukaiset oppimispolut.

  • Ensimmäisenä ovat nuoret ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittamaan tulevat opiskelijat, joilla on taustallaan toisen asteen tutkinto.
  • Toiseen profiiliin kuuluvat toisen asteen tutkinnon suorittaneet, joilla on taustallaan jo työkokemusta, ja joiden tavoitteena on suorittaa työn edellyttämä korkeakoulututkinto.
  • Kolmannen profiilin muodostavat opiskelijat, joilla on taustalla tutkinto ja kokemusta työelämästä ja joiden tavoitteena on kehittää itseään, syventää ja/tai hankkia uutta osaamista.
  • Neljäs profiili koostuu opiskelijoista, joilla on taustallaan jo tutkinto, ja tavoitteenaan vaihtaa alaa ja saada uusi ammatti.

Lisäksi tunnistimme, että osa tarpeista ja haasteista voi olla kenellä tahansa opiskelijalla koulutustaustasta, tavoitteista tai oppimispolusta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, ja elämän- ja ajanhallinnan haasteet. Opiskelijoiden tarpeet voivat vaihdella opintojen eri vaiheissa. Tämä tieto auttaa meitä suunnittelemaan, millaista ohjausta, valmennusta ja tukea tulee olla saatavilla kaikilla oppimispoluilla opiskeleville. Oppimispolkuja muotoillaan seuraavaksi tuplatimanttimallin tuotantovaiheessa, jotta Utu, Noe, Selmi ja Tuisku saavuttavat tavoitteensa Humakin opinnoissa.

Lähteet:

Innokylä 2022. Käyttäjäprofiilit ja persoona. Viitattu 26.4.2022. https://innokyla.fi/fi/tyokalut/kayttajaprofiilit-ja-persoonat

  • Kirjoittaja: Sanna Lukkarinen, KTM, verkkopedagogi, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 05.5.2022
  • Kirjoittaja: Hilla Mäkelä, FM, Tradenomi YAMK, suunnittelija, jatkuva oppiminen, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 05.5.2022