Freelancereille osaamispaketti


Humakissa on käynnissä ajalla 1.8.2022 – 31.12.2024 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama Freelancer osaa! -hanke. Hanke tarjoaa freelancer-työtä tekeville sarjan työpajoja sekä ilmaisen koulutuspaketin vahvistamaan freelancereiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Koulutuspaketti koostuu valikoimasta avoimen korkeakoulun opintoja, jotka tukevat hankkeen työpajojen teemoja:

Oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen muuttuvassa työelämässä

Freelancerin työelämä- ja yrittäjyystaidot

Verkostojen rooli ja merkitys osaamisen kehittämisessä

Osaamisen kehittämisellä työhyvinvointia ja kestäviä työuria

Työpajat toteutetaan neljässä ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä käynnistyy syksyllä 2022 ja seuraava keväällä 2023. Kolmas ryhmä käynnistyy syksyllä 2023 ja viimeinen ryhmä aloittaa keväällä 2024. Yhteen ryhmään otetaan maksimissaan 15 henkilöä.Työpajat vetää Valtaamo Oy.
Hankkeeseen pääsee mukaan ottamalla yhteyttä sikke.leinikki@humak.fi

Tavoitteet

Korona-pandemian myötä koko kulttuuri- ja tapahtuma-alan toiminta ja kannattavuus muuttui rajoitusten myötä erittäin epävarmaksi ja hankalaksi. Erityisen paljon epävarma työmarkkina-asema vaikutti freelancereiden työllistymiseen ja toimeentuloon. Pandemian aikana tehtyjen selvitysten mukaan (mm. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Humak) freelancerit kokevat tarvetta oman osaamisensa kehittämiseen, erityisesti työelämä-, monimuotoisuus- ja yrittäjyystaitojen osalta. Kuitenkin he kokevat mahdollisuutensa opiskeluun selkeäsi huonommiksi kuin palkkasuhteessa olevat työntekijät. Tähän vaikuttaa osittain työn ja työaikojen epäsäännöllisyys, mutta myös työtulojen epävarmuus ja epäsäännöllisyys. Freelancereiden on hankalaa sitoutua pitkäaikaisiin koulutuksiin, etenkin, jos ne vaativat läsnäoloa tietyssä paikassa tiettyihin aikoihin. Tässä hankkeessa tarjoamme mahdollisuuden valita verkossa tarjottavista opintojaksoista itselle sopivimmat.
On myös tärkeää vahvistaa freelancereiden työelämä-, monimuotoisuus ja yrittäjyysosaamista. Ilman työyhteisöä he jäävät helposti yksin ja heille syntyy paine suostua epätoivottaviin työolosuhteisiin tai syrjivään kohteluun, toisaalta työn hallinnointi vaatii osaamista, jota ei oppilaitoksista aina saa. Vahvistamalla työelämäosaamista tuemme heitä omien oikeuksien ja reilun kohtelun vaatimisessa ja edistämisessä.
Hankkeen vahvuus on hankalasti tavoitettavan kohderyhmän tarpeista lähtenyt suunnittelu ja toteutus.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.08.2022 – 31.12.2024
Projektipäällikkö: Sikke Leinikki
Sähköposti sikke.leinikki@humak.fi
Osaamiskärki Työyhteisön kehittäminen
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Partnerit: Hankkeen työpajat toteutetaan yhdessä Valtaamo Oy:n kanssa. Valtaamo.fi
Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Logon yhteydessä tulee käyttää seuraavaa tekstiä:

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Rahoittaja: Opetushallitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa