Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkossa

Lataa PDF

Sirpa Ali-Melkkilä, Tiina Heimo ja Minna Rajalin

Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkossa

Havaintoja ja kokemuksia etsivien nuorisotyöntekijöiden e-mentoroinnista vuosina 2018-2019


Tämä julkaisu käsittelee etsivää nuorisotyötä työtä tekeville suunnattua e-mentorointia, jota Humanistinen ammattikorkeakoulu toteutti vuosina 2018–2019 osana Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa. Taustatyön pohjalta rakentui kolmen toimintamallin kokonaisuus: 1) Mentoriksi!-perehdytys (MePe!), 2) Mentorointiryhmät ja 3) Esimiesten vertaistapaamiset.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on kehittänyt e-mentorointia vuodesta 2013 alkaen. Kohderyhminä ovat vaihtelevasti olleet eri työntekijäryhmät järjestöjen työntekijöistä, toiminnanjohtajista ja kirjanpitäjistä etsivän nuorisotyön tekijöihin esimiehineen.

Etsivässä nuorisotyössä e-mentorointi sopii hyvin useaan eri tarkoitukseen: sen avulla voidaan tukea uusia työntekijöitä työhön perehtymisessä ja ammatti-identiteetin rakentamisessa. Mentoroinnin avulla hyvät käytännöt leviävät nopeasti valtakunnallisesti ja vuorovaikutus eri alueiden työntekijöiden välillä voi avata uusia näkökulmia alueelliseen verkostotyöhön ja työn rajaamiseen. Mentoreina toimimisen myötä kokeneet työntekijät saavat uusia näkökulmia työhönsä ja vahvistusta ammatillisuudelleen.


Ääniä reunoilta, kohtaamisia verkossa
Havaintoja ja kokemuksia etsivien nuorisotyöntekijöiden e-mentoroinnista vuosina 2018–2019 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-371-0
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 105.