Helsingin malli – taidetta ja osallisuutta lähiöihin

Lataa PDF

Kuvassa oranssi tausta jossa Helsingin siluetti. Kuvan päällä teksti "Helsingin malli".

Arto Lindholm & Laura Päiviö-Häkämies (toim.)

Helsingin malli – taidetta ja osallisuutta lähiöihin

Miten pilottikauden hankkeet tavoittivat alueiden asukkaat 2016–2019?


Helsingin kulttuurikeskuksessa viehätyttiin 2000-luvun alussa Lyonin tavasta torjua segregaatiota kulttuurin avulla ja demokratisoida kulttuurin kuluttamista. Sen seurauksena Helsingin kaupunki mallinsi Lyonin käytännön. Prosessin työnimi jäi elämään ”Helsingin mallina”. Mallin ensimmäinen pilottikausi toteutettiin vuosina 2016–2018 ja tämän jälkeen alkoi uusi kolmivuotiskausi.

Helsingin kaupunki tilasi Humakilta vuosien 2016-2019 aikana kolme erillistä tutkimuskokonaisuutta liittyen Helsingin malliin ja eri kaupunginosien asukkaiden tarpeisiin sekä toiveisiin. Tässä julkaisussa nämä tutkimuskokonaisuudet on koottu yhteen teokseksi Helsingin malli – taidetta ja osallisuutta lähiöihin. Miten pilottikauden hankkeet tavoittivat alueiden asukkaat v. 2016-2019? Julkaisu on informaatiopaketti tutkimustyön tilaajalle ja tutkimuksiin osallistuneille tahoille, mutta sen lisäksi tätä julkaisua voi suositella myös laajemmalle lukijakunnalle, kuten kaikille suomalaisille kaupungeille, kunnille, kulttuurin tuottajille ja alan opiskelijoille.

Voit lukea julkaisun “Helsingin malli – taidetta ja osallisuutta lähiöihin”  tästä.


ISBN 978-952-456-388-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 114.
Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu & tekijät 2020