HUMAK 2030

Lataa PDF

HUMAK 2030 -julkaisun kansikuva.
Tiina Miettinen ja Titta Pohjanmäki (toim.)

HUMAK 2030


Katse kohti Humakia 2030

Korkeakoulukentällä puhaltavat raikkaat tuulet, sillä ammattikorkeakoulut ovat laatineet ja viimeistelleet lähiajat uusia, kymmenen vuoden strategioitaan. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) käynnisti tämän kymmenvuotisen (v. 2021-2030) strategiansa suunnittelun vuonna 2018 ja Humakin hallitus hyväksyi uuden strategian 6.2.2020. Humak 2030 -julkaisun tavoitteena on avata lukijoilleen Humakin strategiatyön prosessia ja uuden strategian valmistumista.

Humanistinen ammattikorkeakoulu on saanut alkunsa omistajaopistoistaan, joista myös Humakin arvopohja on syntynyt. Vaikka Humak on saavuttanut jo nuoren aikuisen iän juhliessaan muutama vuosi sitten kaksikymmentävuotis-syntymäpäiviään, ovat Humakin inhimilliset arvot edelleen vahva osa Humakia ja tärkeä sekä tunnistettu pohja työlle, jota korkeakoulussamme tehdään.

”Tehkää sitä, mitä haluatte ja mitä pidätte tärkeänä, älkää sitä, mitä oletatte meidän teiltä haluavan” totesi vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen korkeakoulujohdon seminaarissa alustaessaan korkeakoulujen strategiatyötä. Ihan näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole, sillä vuonna 2021 voimaan astuva ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli ohjaa väistämättä myös korkeakoulujen toimintaa ja korkeakoulujen tulee muun muassa laajentaa vahvemmin rahoitustaan julkisen rahoituksen ulkopuolelle (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 32). Lisäksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio vuodelle 2030 asettaa korkeakouluille kunniainhimoisia tavoitteita: vuoteen 2030 mennessä vähintään yli puolella nuorista on korkeakoulututkinto (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 6).

Humak 2030 -julkaisu avaa strategiaprosessimme. Julkaisun alkuosassa kuvataan yleisemmällä tasolla Humakin strategiatyön prosessia ja sen lähtökohtia. Toisessa osassa puolestaan painottuvat Humakin vahvuusalojen strategia- ja osaamiskärkityö. Viimeisessä osassa suunnataankin katse jo tulevalle strategiakaudelle.

Humakin strategiaprosessi haluttiin rakentaa mahdollisimman monia osallistavaksi ja myös tämän julkaisun kirjoittamiseen olemme tarvinneet monen humakilaisen panosta. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia tämän julkaisun toteutukseen osallistuneita henkilöitä sekä toivottaa mukavia lukuhetkiä julkaisumme parissa.

Helsingissä 7.8.2020

Tiina Miettinen ja Titta Pohjanmäki

Voit lukea julkaisun tästä.

LÄHTEET

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle VISION TIEKARTTA. Viitattu 30.3.2020. https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf


ISBN 978-952-456-374-1 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 107.
Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu & tekijät 2020