Kai Hämäläinen (toim.): Mitä minulle tapahtuu jos …

Lataa PDF

Luovien alojen identiteetistä luovan talouden yrittäjävalmiuksiin.

Luovan kehittäjän työkalupakki

Alkavalla luovien alojen yrittäjällä käsitykset omasta osaamisesta perustuvat vahvaan ammatti-identiteettiin, jolloin yrittäjätaidot ja yrittäjäidentiteetti ovat vasta muodostumassa.

Yrittäjän on kehitettävä yrittäjyystaitojen lisäksi, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojaan, saatava mentorointiapua sekä kehitettävä käytännön osaamistaan hyvin laaja-alaisesti.  Hankalimmaksi asiaksi muodostuu – ei talouslaskelmat – vaan ymmärretyksi tuleminen ja kumpppanuuksien löytyminen.

Luovan kehittäjän työkalupakki – esittelee käytännönläheisen ja ratkaisukeskeisen työkalupakin, joka sopii niin luovien alojen yritysneuvojille, yrityksille kuin luovien alojen ammattikorkeakouluillekin tuki- ja oppimateriaaliksi yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjyyden vahvistamiseen.

Apua rakennemuutokseen

Työkalupakin taustat ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen syksyllä 2012 nimittämässä Luovien alojen kehittämisfoorumissa, jonka tehtävänä oli luoda toimenpideohjelma luovien alojen kehittämiseksi Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Taustalla oli tarve saattaa yhteen alan kehittämisestä vastaavat tahot ja sitouttaa ne luovien alojen kehittämiseen. Toimenpideohjelman tavoitteena oli luoda rakennemuutosalueelle synnyttää uutta työtä ja hyödyntää alueen osaamispääoma uuden toimeentulon luomiseen Luovan talouden sektorilla. Nyt kehitetyt menetelmät ovat yleisesti hyödynnettävissä kaikkialla.

Kenelle kirja on tarkoitettu

Suosittelemme teosta erityisesti yritysneuvojille, -konsulteille, aloitteleville yrittäjille, opiskelijoille  ja yrittäjyysmenetelmistä kiinnostuneille lukijoille.

Julkaisu ja siinä kuvatut menetelmät tuotettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osarahoittamassa (ESR) Luottamus-hankkeessa vuoden 2014 aikana.

Tilaukset ja lisätietoja

Juha Iso-Aho
Lehtori/TKI-koodinaattori, Humak
juha.iso-aho@humak.fi