Kestääkö järjestöjen edustuksellisuus?

Lataa PDF

Kimmo Lind (toim.)
Kestääkö järjestöjen edustuksellisuus?

Kirjan aukeamia, Humakin logo ja teksti Kimmo Lind Kestääkö järjestöjen edustuksellisuus.
Kuva toimii linkkinä julkaisun lataamiseen (pdf-dokumentti).

Tässä julkaisussa on Kimmo Lindin esittämä lektio väitöstilaisuudessa, jossa tarkistettiin hänen väitöskirjansa Kenen äänellä, millä asialla? Siinä tutkitaan seikkaperäisesti, miten keskeiset järjestötoimijat, toiminnanjohtajat käsittävät järjestönsä ja oman asemansa edustuksellisuuden. Lindin tutkimus on rajattu sosiaali- ja terveysjärjestöihin, mikä on oivaltavaa, sillä kaikista järjestölohkoista siihen liittyy eniten odotuksia aivan muusta: palveluntuotannosta, sosiaalisten ongelmien ratkaisemisesta ja hyvinvoinnin tuottamisesta.

Kenties edustuksellisuus muuttuu tulevaisuudessa. Lindin piirtämä ajankuva 2020-luvun alussa on se, että vanhat rakenteet ovat voimissaan, sosiaali- ja terveysjärjestöjen kenttä on hahmottunut selkeästi, järjestöjen keskinäiset jännitteet ja konfliktit eivät ole näkyvässä osassa ja edustuksellisuus ymmärrettävää, oikeutettua ja tunnustettua.

Näinkö järjestökenttä jatkaa samalla tavalla seuraavat vuosikymmenet vai onko Lindin piirtämä kuva järjestöjen edustuksellisuudesta joutsenlaulu aikakaudelle, jossa järjestöjen tehtävä oli vielä voimissaan? Voisiko yhä lyhyttempoisemmaksi käyvässä maailmassa sellaiset järjestöt menestyä, jotka osaavat tuotteistaa, markkinoida ja myydä tekemisensä?

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Kimmo Lindin sosiologian väitöskirjan ”Kenen äänellä, millä asialla? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristön muutokset, edustuksellisuus ja operatiivisen johdon toimijuus” tarkastustilaisuus pidettiin 29.8.2020 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimivat professori, VTT, Mikko Lagerspetz (Åbo Akademi) ja kustoksena yliopistonlehtori Petri Ruuskanen (Jyväskylän yliopisto). Kestääkö järjestöjen edustuksellisuus –julkaisu perustuu Lindin tekemään väitöstutkimukseen sekä hänen pitämäänsä lektioon väitöstilaisuudessa.

Kimmo Lind (toim.):
Kestääkö järjestöjen edustuksellisuus?

ISBN 978-952-456-389-5 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 115.