Kestävä ja vastuullinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa

Lataa PDF

Kirjoittajat: Kirsi Knuuttila, Timo Parkkola, Elina Ylikoski, Heli Helenius, Elina Sagne-Ollikainen, Sanna Tyni, Mikko Matveinen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE julkaisi vuonna 2020 kestävän ja vastuullisen kehityksen ohjelmansa Kestävät, vastuulliset ja hiilineutraalit ammattikorkeakoulut. Ohjelma sai suuntaviivansa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelmasta Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjauksista ja esitteli ammattikorkeakoulujen lupaukset kestävän maailman puolesta tehtävästä yhteisestä työstä. Ohjelman lähtökohtana on, että ammattikorkeakouluilla on erityinen tehtävä ja myös keinot rakentaa kestävää elämäntapaa koulutustehtävänsä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan eli TKI-työn kautta. Tämä tehdään osaavan ja kestäviin arvoihin nojaavan henkilöstön tekemänä.

Ammattikorkeakoulujen yhteistä kestävän kehityksen tehtävää koordinoimaan perustettiin rehtori Turo Kilpeläisen (LAB-ammattikorkeakoulu) vetämä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä. Käytännön työ organisoitiin neljän erillisen alatyöryhmän kautta. Yksi niistä kehittää ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljen laskentaa ja luo suosituksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kolme muuta keskittyvät ensisijaisesti positiiviseen kädenjälkeen eli niihin toimiin, joilla voimme vaikuttaa koko yhteiskunnan kehittymiseen kohti kestävää elämäntapaa. Tämä julkaisu on syntynyt niistä yhden eli TKI-Dynamis -ryhmäksi nimetyn kestävää ja vastuullista TKI-toimintaa edistävän työryhmän toimesta. Tätä ryhmää johti vuoden 2022 vaihteeseen saakka laatupäällikkö Heli Helenius (Centria) ja vuoden 2022 alusta koulutusjohtaja Timo Parkkola (Humak). Muut kaksi ryhmää vastaavat samoihin tavoitteisiin koulutuksen sekä johtamisen ja osaavan henkilöstön alueilla.

Toivomme tämän julkaisun herättävän kiinnostusta ja aitoa halua tehdä kestävää TKI-toimintaa, joka rakentaa kestävämpää maailmaa.

Arenen logo, sinertävä graafinen a ja musta ARENE teksti..


Elokuu 2022
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

ISBN 978-952-456-424-3
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 147.