Kulttuurituottajien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet 

Lataa PDF
Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Kristina Tilev (toim.) 

Kulttuurituottajien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet 

Kulttuurituottajien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet -raportissa tarkastellaan Humakista valmistuneiden kulttuurituottajien (AMK) tämän hetkistä työmarkkinoille sijoittumista sekä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon ja sen sisällölliseen vastaavuuteen oman työn osaamisvaatimusten kanssa. Lisäksi raportissa luodaan katsaus kulttuurituottajien toimintaympäristöihin vaikuttaviin muutosvoimiin ja analysoidaan sitä, miten muuttuvat toimintaympäristöt vaikuttavat kulttuurituottajien tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tätä kautta on pyritty tunnistamaan ja sanoittamaan se ydinosaaminen, joka Humakista valmistuvilla kulttuurituottajilla pitkällä aikavälillä tulisi olla.

Voit lukea raportin tästä.


ISBN 978-952-456-415-1
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 138.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022, Helsinki 

Kulttuurituottajien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet