Päivi Timonen & Gyan Dookie (toim.) Kurkistuksia verkko-opetuksen ja -opetusteknologian mahdollisuuksiin

Lataa PDF
Piirroskuva videopalaverista. Vasemmalla iloiseen puhujan pää isompana ja oikealla neljä pientä päätä päällekkäin ”videoruuduissa”.

Tavoitteenamme tässä julkaisussa on tuottaa näkyväksi Humakin henkilöstön verkko-opettamiseen ja -opetus-teknologiaan liittyvää hiljaista tietoa sekä verkostoyhteistyötä, josta esimerkkinä on Sosiaalipedagogiikan päivien toteuttaminen verkkokonferenssina. Verkko-opettamisen käytänteiden lisäksi verkko-opetusteknologia on läsnä tässä julkaisussa hyvin monipuolisesti

Tämä Kurkistuksia verkko-opetuksen ja -opetusteknologian mahdollisuuksiin -julkaisu jakaantuu kolmeen yleisempään teemaan. Ensimmäisen teeman artikkelien yleisenä tunnelmana ovat 2020-luvun virtaukset ja verkko-opetuksen raamit. Toisen teeman artikkeleissa sisältönä on verkko-opettamisen toteuttamisen tapoja, joissa verkko-opetusteknologia on jollakin tavoin mukana. Viimeisessä teemassa artikkelien sisältönä ovat verkko-opetusteknologia ja -välineet. 

Lämmin kiitos kaikille kirjan työstämiseen osallistuneille. 

Antoisia lukuhetkiä sinulle!

Voit lukea julkaisun tästä.


Kurkistuksia verkko-opetuksen ja -opetusteknologian mahdollisuuksiin
Päivi Timonen & Gyan Dookie  (toim.)

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-399-4

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 123
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki