KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa

Lataa PDF

Marja Eskel & Erja Anttonen (toim.)

KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa


Teos kokoaa yhteen kolmivuotisen KUVAKO – Kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa -hankkeen keskeisiä toimintoja, työskentelyvaiheita ja tuloksia. Kirjoittajat ovat KUVAKO-hankkeessa työskennelleitä asiantuntijoita.

Hankkeen konkreettisia lopputuloksia ovat muun muassa vastaanottokeskuksiin luodut yhtenäiset materiaalit, tuhat KUVAKO-kuvaa sekä Kuvakom-sovellus. Hankkeessa kehitettyjen menetelmien myötä arjen vuorovaikutustilanteissa kuvakommunikaatiota osataan käyttää monipuolisemmin tilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä eikä tulkkia saatavilla. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa laajasti moniin eri käyttöyhteyksiin.

Kuvakommunikaatio ja hankkeessa kehiteltyjen menetelmien ja sovellusten käyttö eivät korvaa tulkkausta omalle kielelle. Ne voivat toimia tulkkauksen tukena, mutta eivät korvaamassa ammattitulkkausta asiakkaan omalle äidinkielelle.

KUVAKO-hanke toteutettiin vuosina 2017–2020. Hanketta hallinnoi Humanistinen ammattikorkeakoulu ja rahoitti Euroopan unionin sisäasioiden rahastot (EUSA). KUVAKO:n päätyttyä hankkeen tuotosten ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa Papunet. Hankkeen materiaalit löytyvät Papunetin sivustolta ja Kuvakom-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista.


Marja Eskel & Erja Anttonen (toim.)
KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa

ISBN 978-952-456-349-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 88.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu,  2019,  Helsinki

Lue julkaisu tästä: KUVAKO – kuvakommunikaatio arjen tukena vastaanottokeskuksissa