Kytkentöjä työelämään

Lataa PDF

KYTKE – Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa -hanke on toiminut syksystä 2015 ja päättyy kesäkuun 2017 lopussa.

Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sekä korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia että korkeakoulujen ja alueella toimivien yhdistysten keskinäistä yhteistyötä.

Hankkeen päätoteuttajana on ollut Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Mukana olleet yhdistykset edustavat yhdistyskentän moninaisuutta: liikuntaseuroja, sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä, nuorisojärjestöjä, kulttuurialan yhdistyksiä sekä asukasyhdistyksiä.

Julkaisussa esitellään hankkeen aikana tehtyjä projekteja, mutta luodaan myös yleisempiä näkökulmia korkeakoulujen ja yhdistyskentän toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi. Julkaisussa esitellään myös monia tapoja, joilla korkeakoulujen ja yhdistyskentän vuoropuhelua voitaisiin kehittää. Julkaisu sisältää myös hankkeen arvioinnin.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima hanke.

Kytke – Kytkentöjä työelämään (toim. Kimmo Lind) . Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 39.

ISBN 978-952-456-272-0 (painettu), ISBN 978-952-456-273-7 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)