Näkemyksiä ehkäisevään päihdetyöhön nuorten parissa

Lataa PDF

Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus.

Tässä englanninkielisessä julkaisussa esitellään Preventiimin aiemmin suomeksi julkaisemia artikkeleita. Niiden tarkoituksena on antaa yleiskuva niistä tekijöistä, joita Preventiimi korostaa nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä. Kaikissa artikkeleissa nousevat esiin vuorovaikutus, osallistaminen, etiikan merkitys and ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten osaaminen.

Artikkelit on julkaistu myös ruotsiksi. Verkkojulkaisu sopii sekä opiskelijoille että ehkäisevän päihdetyön ammattilaisille. Jotkut artikkeleista ovat käytännönläheisiä ja toiset enemmän teoreettisia – yhdessä ne täydentävät toisiaan, sillä ehkäisevässä päihdetyössä tarvitaan näitä molempia näkökulmia, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Preventiimi kehittää nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä verkostoyhteistyön, ammatillisten täydennyskoulutusten ja tukimateriaalien avulla. Preventiimillä on yli 120 kumppanuusorganisaatiota, jotka edustavat kuntia, järjestöjä, säätiöitä ja oppilaitoksia.  Preventiimi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima Preventiimi on aloittanut toimintansa vuonna 2003.  Lue lisää Preventiimistä