Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö

Lataa PDF

”Minä poljen, sinä ohjaat, niin kuin tanssi matka käy”

Preventiimin uudessa kirjassa nuorisoalalla tehtävä ehkäisevä päihdetyö on ajateltu polkupyöräksi. Pyöräily, kuten ehkäisevä päihdetyökin, on terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä taloudellista.

Yhdessä tekemällä, omaan osaamiseen luottamalla ja sitä päivittämällä nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö etenee sujuvasti ja haluttuun suuntaan.

Julkaisussa muodostetaan kokonaiskuva nuorisoalan ehkäisevästä päihdetyöstä: sen toimijoista, päämääristä, keinoista ja laatutekijöistä. Toimiva ja vaikuttava nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö on monen tärkeän osan yhdistelmä, joka kaipaa ajoittaista huoltoa siinä missä pyöräkin, ja tämä julkaisu tarjoaa välineitä siihen.

Huoltoa kaipaa joskus myös oma osaaminen

Hyppää kyytiin! Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö tarjoaa kattavan kuvauksen nuorisoalan ehkäisevästä päihdetyöstä ja toimii näin hyvänä perusmateriaalina toimijoille, joille teema ei vielä ole niin tuttu. Toisaalta julkaisussa nostetaan esiin uusia näkökulmia myös jo pidempään ehkäisevää päihdetyötä tehneille ammattilaisille, joten se toimii hyvänä tukena tiedon päivityksessä, oman osaamisen huollossa. Niinpä julkaisu sopii yhtä lailla työelämässä toimiville nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille kuin alan opiskelijoillekin oppimateriaaliksi.

Pohdittavaa matkan varrelle

Joka luvun lopussa olevien pohdintakysymysten avulla julkaisussa käsitellyt teemat on helppo kiinnittää omaan työhön tai opintoihin. Julkaisun tarkoituksena on helpottaa ehkäisevän päihdetyön pyörän kyytiin hyppäämistä ja yhteistä matkantekoa muiden kulkijoiden kanssa ehkäisevän työn vaihtelevissa maastoissa.

3. uudistettu painos, lokakuu 2018