Julkaisu on luotu auttamaan tapahtumien kehittäjiä. Se sisältää mm. käytännön työkaluja tapahtumien kehittämiseen sekä puheenvuoroja tapahtumien luonteesta, merkityksestä ja muutoksista.

Humak on vuodesta 2007 alkaen toteuttanut Etelä-Karjalassa useita hankkeita, joiden tavoitteena on ollut tapahtumatoiminnan kehittäminen. Tapahtumamaakunta-hankkeen tavoitteena on soveltaa käytäntöön vuosina 2010 – 2011 toteutetussa ASTU-hankkeessa rakenneltua kehitysvälineistöä, joka on myös julkaistu Humakin julkaisusarjassa Tapahtumatuotannon palapeli –nimisenä kirjana. Julkaisun ovat toimittaneet Juha Iso-Aho ja Joni Kinnunen.