Mitä yhteisöpedagogi (ylempi AMK) kehittää?

Lataa PDF

Avauksia yhteisöjen osaamisen kehittämiseen

(Yhteisöpedagogit (YAMK) muutoksen mahdollistajina)

Julkaisussa kymmenen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keväällä 2013 suorittanutta yhteisöpedagogia esittelee työelämää kehittävää opinnäytetyötään.

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon (yhteisöpedagogi (ylempi AMK)) laajin yksittäinen opintokokonaisuus. Opinnäytetyö ja sitä tukevat opinnot kattavat kolmanneksen koko tutkinnon opinnoista. Opinnäytetyö ei ole muista tutkintoon sisältyvistä opinnoista irrallinen opintokokonaisuus vaan se rakentuu vuoropuhelussa tutkinnon muiden opintojaksojen sisältöjen kanssa.

Humakissa opintojen toteutuksessa on painotettu yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä jakamista. Valintakokeen kautta ryhmään on valikoitunut eri puolilla Suomea erilaisissa tehtävissä työskenteleviä kasvatusalan sekä etenkin järjestö- ja nuorisoalan ammattilaisia.