Globaalikasvatus ammattina

Ville Ranta Avun askeleet

Ville Saarnin työn sisältönä on globaalikasvatus. Hän  kertoo: “Olen työskennellyt Fida Internationalin globaalikasvatuksen koordinaattorina vuoden 2017 kesästä lähtien”. Fida on suomalainen lähetys- ja kehitysyhteistyön sekä humanitaarisen avun järjestö. Fida tunnetaan myös secondhand-myymäläketjusta

Fida tekee kehitysyhteistyötä 17 maassa Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Fidan kehitysyhteistyö keskittyy ihmisiin, joilla ei ole mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään. Työ painottuu erityisesti lapsiin ja lasten oikeuksiin. Fida toimii kristilliseltä arvopohjalta. Muita tärkeitä arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, uudistuminen ja luotettava kumppanuus. Fida tavoittaa vuosittain noin neljä miljoonaa ihmistä.

Globaalikasvatus kouluissa

Fidan globaalikasvatus tapahtuu yhteistyössä Hyvä Sanoma ry:n kanssa. Heidän kouluvierailijansa kiertävät kouluissa yhdeksässä eri maakunnassa ja pitävät ilmaisia globaalikasvatusteemaisia oppitunteja alakouluista lukioihin. Teemat vaihtelevat ruokaturvasta koulutuksen merkitykseen ja turvallisuudesta ihmisoikeuksiin. Oma työnkuvani on toiminnan koordinointia, kehittämistä ja erilaisten materiaalien tuottamista.

Toiminnan koordinointia, kehittämistä, materiaalien tuottamista

Olen osa seitsemän henkistä kotimaan kehityshteistyötiimiä. Osastoomme kuuluu lisäkseni eri alojen asiantuntijoita, tiedottaja sekä ohjelmapäällikkö. Ulkomailla kehitysyhteistyötehtävissä on 34 suomalaista ja 252 paikallista henkilöä. Yhteensä Fidan pääkonttorilla Helsingissä on noin kolmekymmentä työntekijää.

Parasta huipputiimin lisäksi työssäni on monipuoliset ja mukaansatempaavat työtehtävät. Työni pysyy mielenkiintoisena työnkuvani myötä. Puolet työajasta teen kehitysyhteistyöosaston assistentin tehtäviä ja puolet ajasta globaalikasvatusta. Suurin osa assistentin tehtävistä liittyy raportoinnin eri vaiheisiin sekä yhteydenpitoon kentälle. Koordinaattorin työssä täytyy olla tuottelias sekä kehittää ja laajentaa verkostoja jatkuvasti. Työni tapahtuu suurimmaksi osaksi Fidan pääkonttorilla, mutta liikun myös jonkin verran Suomessa eri tapahtumissa ja oppilaitoksissa.

Mobiiliseikkailu kannustaa lapsia liikkumaan ja tutustuttaa kehitysmaakysymyksiin

Viimeisin suuri tuotos on Educa-messuilla julkaistu Avun askeleet -mobiiliseikkailu koulujen sekä harraste- ja liikuntakerhojen käyttöön. Avun askeleet yhdistää liikunnan ja globaalit kehityskysymykset. Parhaiten sovellus sopii alakoulujen luokille 3‒6 eli noin 9‒12-vuotiaille lapsille. Avun askeleet kannustaa oppilaita liikkumaan ja vie oppilasryhmät samalla interaktiiviselle opintomatkalle kolmeentoista kohteeseen Euroopasta Afrikkaan, Aasiaan ja takaisin Suomeen. Kohteissa oppilaat pääsevät tutustumaan eri valtioihin ja kehityskysymyksiin tehtävien, materiaalien, kuvien ja videoiden avulla. Aiheisiin kuuluvat muun muassa lapsen oikeudet, koulutuksen merkitys ja lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä.

Avun askeleet vahvistaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, kestävästä kehityksestä ja kasvamisesta globaaliin vastuuseen. Koulun arjessa Avun askeleet -sovellus vahvistaa monimuotoista oppimista. Sitä voi hyödyntää yli ainerajojen elämänkatsomustiedosta liikuntaan ja maantiedosta ja ympäristöopista uskontoon.

Miten päädyin Fidalle ja globaalikasvatuksen tehtäviin?

Aloitin opinnot Jyväskylässä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2013. Päätin hakea yhteisöpedagogiksi monipuolisten työllistymismahdollisuuksien takia. Olin kuullut myös muutamalta ystävältäni koulutuksesta ja mielenkiintoni heräsi. Ensimmäisen vuoden opinnot suoritin Jyväskylän kampuksella. Harjoittelun tein Nuorten Keski-Suomelle.

Opintojen toisena vuotena valitsin erikoistumisjaksoksi seikkailukasvatuksen opinnot mielenkiintoisen sisällön takia. Kyseisenä syksynä seikkailukasvatus järjestettiin ainoastaan pääkaupunkiseudun kampuksella. Vaimoni sai harjoittelupaikan syksyksi Ulkoministeriöstä ja muutto Helsinkiin oli helppo.

Syksyn seikkailukasvatuksen opinnot olivat ehdottomasti opintojeni paras kokonaisuus mahtavien lehtoreiden ja monipuolisen sisällön myötä. Seikkailukasvatuksen harjoittelun suoritin Hostel Suomenlinnalla, joka vielä silloin oli osa Suomen nuorisokeskuksia. Harjoittelussa minua kiinnosti järjestön toimintamallit, eikä niinkään lapsi- ja nuorisotyö. Aluksi meillä oli tarkoitus olla vain syksy Helsingissä, mutta päätimme jäädä sinne parempien työllistymismahdollisuuksien takia. Erikoistuin loppuopinnoissa järjestöalalle ja pääkaupunkiseudun vaihtoehdot olivat monipuolisemmat Jyväskylään verrattuna. Pystyin tekemään loput opinnot pääkaupunkiseudun kampuksella.

Tehokas ja nopea opiskelu Humakissa

En ole ikinä ollut erityisen innoissaan opiskelusta ja halusin suorittaa kurssit alusta asti mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Humak oli erittäin joustava kurssien suorittamisen suhteen. Itse piti nähdä paljon vaivaa kurssien suorittamista suunnitellessa, mutta myös lehtorit auttoivat tässä. Valmistuin 2,5 vuodessa 2015 joulukuussa. Seikkailukasvatusopintojen jälkeen parasta opinnoissani oli opinnäytetyön tekeminen, jonka tilaajana toimi Fida. Työni käsitteli järjestön kummitoiminnan kehittämistä ja uusien potentiaalisten kummien tavoittamista.

Valmistumisen jälkeen tein muutaman kuukauden opettajan sijaisuuksia alakouluissa, kunnes muutaman kuukauden päästä sain töitä Helsingin kaupungilta sosiaaliohjaajana. Määräaikaisuuden päätyttyä etsin jälleen töitä, kunnes elokuussa 2017 aloitin Fidalla globaalikasvatuksen koordinaattorina ja täällä sitä nyt ollaan.

Teksti: Ville Saarni

Etusivun nostokuva: Fida aloitti juuri työn Intian romaniheimojen parissa Udaipurissa, jonne etsitään uusia kummeja. Intia on myös yksi Avun askeleet -mobiilisovelluksen kohteista. Kuvaaja Jinu Kurian Olickal

Sivun ylälaidan kuvassa Ville Saarni Fidan pääkonttorissa Helsingin Roihupellossa.Kuvaaja Arto Karvonen