”Pääsimme vaikuttamaan siihen, mitä sisältöjä Humakissa opetetaan”

Hannu Kareinen

Veikkaus Oy:n edunvalvontajohtajana työskentelevää Hannu Kareista voi kutsua yhteisöpedagogikoulutuksen pioneeriksi. Hän on toiminut ladunavaajana sekä yhteisöpedagogi AMK- että ylempi AMK-koulutuksissa opiskellen molempien ensimmäisessä toteutuksessa. Ladunavaajan statusta kuvaa hyvin se, että Kareinen opiskelijatovereineen oli mukana ideoimassa ministeriön lopulta hyväksymän yhteisöpedagogi (AMK) –tutkintonimikkeen!

Kareinen valmistui vuonna 1984 Paukkulan nuoriso-opistosta ja täydensi osaamistaan vuosituhannen vaihteessa avoimessa yliopistossa valtio-opin luennoilla sekä järjestöjohtamisen täydennyskoulutuksessa Humakissa. AMK-tutkinnon muutokoulutuksen hän suoritti heti 2000-luvun alussa. Humakin alumneja Kareinen kannustaa olemaan aktiivisesti esillä ja tuomaan tutkintotaustaansa esiin.

Yhteisöpedagogi vastaa Veikkauksen yhteiskuntasuhteista

Veikkaukseen Kareinen rekrytoitiin Allianssi ry:stä. Edunvalvontajohtaja vastaa Veikkauksen yhteiskuntasuhteista.

–”Seuraan kansallista ja eurooppalaista päätöksentekoa. Huolehdin, että yhtiössämme on ajantasainen tieto alastamme. Työni liittyy Veikkauksen liiketoimintatilan varmistamiseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Olen koko ajan yhteydessä päättäjiin tarjotakseni heille laajan kokonaiskuvan alasta ja kertoakseni Veikkauksen vastuullisesta tavasta tarjota rahapelejä suomalaisille”, Kareinen kuvaa työtään.

Veikkauksen avustuskohteet
Veikkauksen voittovaroista jaettavat avustuskohteet. Kuva Veikkaus Oy.

Veikkauksen pelien tuotosta jaetaan liikunnalle (155 M€), kulttuurille (246M€), tieteelle (108M€), nuorisotyölle (55M€), sosiaali- ja terveysjärjestölle (362 M€), hevosurheilulle (45M€) ja veteraaneille (110M€) noin miljardi euroa vuodessa. Humakin toimialojen ja työelämäverkostojen näkökulmasta Veikkauksen tuotosta jaettava tuki on erittäin merkittävä sote-, nuoriso- ja kulttuurialojen rahoituslähde.

”Ylemmän opinnoissa huikea tiimi!”

Kareinen opiskeli Humakin ensimmäisessä yhteisöpedagogi (ylempi AMK/YAMK) -koulutuksessa. Hänen kertoo, että  ryhmä pääsi hyvin vaikuttamaan siihen, millaisia sisältöjä Humakissa opiskellaan. Hän kiittää lehtoreita erityisesti siitä, että nämä pystyivät välillä asettumaan kuuntelijankin rooliin. Myös opiskelijoiden rakentava palaute opinnäytetyöprosessin nivomisesta ammatillisen kehittymisen polkuun sai vastakaikua.

–”Osaltaan varmasti siksi, että koulutukseen osallistui tuoreiden toimijoiden lisäksi todellisia nuorisotyöalan guruja, joilla oli pitkä 20-30-vuoden kokemus kentän vaativista tehtävistä”, Kareinen toteaa ja jatkaa, että opiskelijajoukko muodosti upean tiimin.

Hannu Kareinen muistelee lämmöllä opinnäytetyöprosessiaan. Hän ammentaa yhä ajatuksia opintojen aikaisista aineistoista, sillä useat havainnoista ovat edelleen ajankohtaisia.

-”Ylemmän opinnot tarjoavat ammattilaiselle ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia tutkimusmatkailijana omaan työhönsä”, Kareinen esittää. Ylempää AMK-tutkintoa tehdessään hän toimi Allianssin kehittämispäällikkönä. Opinnäytetyö käsitteli kolmannen sektorin työllistämis- ja palvelutuotantoa sekä sitä, miten järjestöt liittyvät luontevasti palveluketjuihin. Tutkintojen välissä Kareinen vaikutti urheilun ja kansalaistoiminnan rajapinnassa Pesäpalloliitossa.

”Ylemmän AMK-koulutuksen nivoutuminen työelämään on tärkeää”

Kysyttäessä, miten on mahdollista sovittaa ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelu hektiseen työelämään, Kareinen painottaa, että molempien on nivouduttava toisiinsa. Ne eivät voi toimia erillään.

–”Uuden synnyttäminen vaatii molempia päitä – perslihaksia ja aivoja. Jossain opintojen vaiheessa tulee hetki, jolloin pari tuntia koneen ääressä Kymmenen uutisten jälkeen ei enää riitä. Tällöin on annettava opinnoille enemmän aikaa. Keskityt vain omaan aineistoosi etkä päästä sitä käsistäsi ennen kuin olet päässyt siihen sisälle. Ilman aikaa, et voi tuottaa uutta. Ajan varaaminen vähentää myös stressiä siitä, mistä repii ajan opintoihinsa”, Kareinen neuvoo.

Kareinen suosittelee ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta niille, jotka haluavat sukeltaa omaan työhönsä. Opinnot antavat kvalifikaatioita siihen, että voi tehdä omaa työnsä jatkossa paremmin. Tämän lisäksi opinnot auttavat jäsentämään omaa työtä, purkamaan sitä osiin ja tarkastelemaan sitä ulkopuolisin silmin.

-”Se on opettava kokemus kenelle tahansa”, Kareinen päättää.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) yhteishaussa 20.3.-3.4.2019

Mikäli sinulla on ammattikorkeakoulututkinto ja kolmen vuoden kokemus soveltuvalta alalta, voit hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Koulutuksessa korostuu työelämän ja alan kehittämishaasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote, jota Kareinenkin oli ensimmäisessä ryhmässä paaluttamassa. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen sekä työelämän muutosprosessien arviointiin. Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus valmentaa vaativan tason johto- ja kehittämistehtäviin.

 

”Koulutuksen parasta antia oli sen aikana syventyneet verkostot ”