Mirkka on innostava kanssakulkija

“Yhteisöpedagogi on kanssakulkija, suunnannäyttäjä, innostaja, kannustaja, suunnittelija, kehittäjä ja hyvä tyyppi.” Näin opinto-ohjaaja Mirkka Nieminen-Hirvelä kuvailee Yhteisöpedagogi (AMK) -ammattia.

Nuorisotyö ammatiksi vahvistui välivuoden aikana

Innostuksensa nuorisotyöhän Mirkka löysi lukion jälkeisinä välivuosina. Työt lasten ja nuorten parissa kouluavustajana, liikennepuiston ohjaajana ja osa-aikaisena nuoriso- ja kulttuuriohjaajana johtivat hakemaan Humakin yksikköön Haapavedelle. Mirkka valmistui kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta vuonna 2001.

Opintojeni ohella Mirkka työskenteli nuoriso- ja kulttuuriohjaajan työssä Ylivieskan kaupungilla ja muutti valmistumisen jälkeen Ouluun.

“Opintojen aikana sain varmistusta, että olin menossa kohti oikeaa suuntaa.”

Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkintonimike vahvistui vasta marraskuussa 2003. Opintojen sisältöäkään ei vielä tunnettu työelämässä. Nykyisin nimike on hyvinkin tiedostettu ja arvostettukin.

“Jouduin tekemään paljon työtä sen eteen, että työnantajat ymmärsivät opintojeni sisällön ja laaja-alaisuuden. Opintojen tunnettuus oli käytännössä ihan nollatasolla. Huolimatta ammattini tuntemattomuudesta onnistuin työllistymään.”

Työn ohessa Mirkka on täydentänyt osaamistaan  urasuunnittelun ja nuorten osallisuuden opinnoilla. Hän on suorittanut opintoja liittyen monikulttuuriseen ohjaukseen, oppimisvaikeuksiin ja ratkaisukeskeisiin ohjausmenetelmiin sekä erityispedagogiikkaan. Hän suoritti opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2007 ja  opinto-ohjaajan pätevyyden vuonna 2014.

Opinnot  ovat valmentaneet ammattiin ja kansainvälisyyteen

Työkokemusta Mirkkalle on vuosien varrella kertynyt Oulun seudun ammattiopistolla projektiassistenttina ura- ja rekrytointipalveluja kehittävissä hankkeissa ja nuorisosihteerinä Vaalan kunnassa reilun puolen vuoden määräaikaisessa pestissä. Ura jatkui kolmisen vuotta nuorten työpajatoiminassa Oulun seudun ympäristökunnissa ja Oulun kaupungin työpajoilla yksilövalmentajana ja työpajakuraattorina.

“Pääsin hyödyntämään opinnoissa saatua osaamista tapahtumien ja koulutusten organisoinnista. Iloitsin, että pääsin tekemään konkreettisesti sitä työtä, mihin olin koulutuksen saanut”, Mirkka kertoo.

Elämä antoi mahdollisuuden lähteä tutkimaan maailmaa. Mirkka muutti miehensä työn vuoksi kolmeksi vuodeksi Japaniin Tokioon. Siellä hän työskenteli kansainvälisessä esikoulussa opettajana ja lisäksi osa-aikatyönä toiminnasta vastaavana opettajana Tokion Suomi-koulussa. Japanista tie vei Tanskaan Kööpenhaminaan, jossa Mirkka opiskeli tanskan kieltä ja kulttuuria sekä teki vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien parissa, vaikka oli itsekin maahan muuttanut. Vuoden jälkeen he muuttivat Tampereelle.

“Vuonna 2010 palasin jälleen työpajatoiminnan pariin. Vuosina 2010-2015 työskentelin Silta-Valmennusyhdistyksellä projektityössä ja työpajojen yksilövalmentajana.”

Humakista alkusysäys kohti opettajuutta

Opinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa olivat ponnahduslauta tavoittelemaani työhön ja ammattiin. Opinnot antoivat hyvän pohjan lasten ja nuorten parissa työskentelyyn, ohjausalalle ja eri-ikäisten ohjaamiseen, ryhmätoiminnan ja tapahtumatoiminnan menetelmiin sekä didaktiikkaan.

Opinnot laajensivat kansainvälistä osaamista. Ne antoivat rohkeutta lähteä ulkomailla ja toteuttaa kansainvälisiä projekteja. Nykyisessä työssä opettajana on etua siitä, että opinnot ovat sisältäneet ihmisen elinkaaren vaiheita, nuorisokulttuurin muotoja ja yhteiskunnallisia sekä nuorisopoliittisia asioista. Näihin asioihin lähti alkusysäys yhteisöpedagogi-opintojen kautta.

Mirkka kertoi suuntautuneensa opinnoissani syrjäytymisen ehkäisyyn (osallisuuden vahvistaminen / tukeminen). Ne opinnot olivat hänen mielestään työuran kannalta tärkeimmät. “Työpajoilla yksilövalmentajana asiat konkretisoituivat ja oppeja pystyi hyödyntämään kokonaisvaltaisesti.”, kertoo Mirkka.

Opettajan työssä verkostotyö on erittäin tärkeää jo erityisesti nuorten opintojen sujumisen tukemiseksi. Näihinkin asioihin hän sai pohjan yhteisöpedagogiopinnoissa. Ammattikorkeakouluopintojen aikana Mirkka suoritti opettajaopintoja avoimessa yliopistossa.

Mitä kertoisit yhteisöpedagogin opinnoista?

“Yhteisöpedagogin koulutus on mielestäni hyvin laaja-alainen”, pohtii Mirkka. Valmistuneet opiskelijat saavat valmiuksia monenlaisiin työtehtäviin ja erilaisiin työrooleihin työyhteisöissä. Yhteisöpedagogit ovat nuorisotyön ja kansalaistoiminnan vahvoja asiantuntijoita. “Opinnot sopivat niille, keitä kiinnostavat ihmiset, hyvinvointi, yhteiskunnalliset asiat ja niihin vaikuttaminen, ihmisten parissa toimiminen, asioiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen.”

“Yhteisöpedagogit ovat ohjausalan ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka omalla toiminnallaan luovat uutta ja kehittävät yhteiskuntaa – erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja palveluja. He tuottavat hyvää ja pyrkivät inhimilliseen tasavertaiseen kohtaamiseen.” Mirkka tiivistää.